Przyznane granty dla PW

Ogłoszono wyniki konkursów OPUS 16, PRELUDIUM 16 i SONATA 14

Opublikowano: 23.05.2019

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki kolejnych edycji najpopularniejszych konkursów na projekty badawcze. Najwięcej wniosków (1472) zgłoszono w grupie nauk ścisłych i technicznych. Spośród nich wsparcie finansowe o łącznej wysokości ponad 221 mln zł przyznano 320 projektom.

Pierwszy konkurs NCN na polsko-chińskie projekty (SHENG 1) rozstrzygnięty

Opublikowano: 10.05.2019

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki pierwszej edycji polsko-chińskiego konkursu SHENG. Na 250 złożonych wniosków 30 otrzymało dofinansowanie, w tym 2 z Politechniki Warszawskiej:

Konkursy MAESTRO 10, HARMONIA 10 i SONATA BIS 8 rozstrzygnięte

Opublikowano: 19.02.2019

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki kolejnych edycji konkursów MAESTRO, HARMONIA i SONATA BIS. 

Rozstrzygnięcie VI konkursu w ramach polsko-tajwańskiej współpracy badawczej (2018)

Opublikowano: 21.01.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki VI konkursu w ramach polsko-tajwańskiej współpracy badawczej, prowadzonego wspólnie z Ministerstwem Nauki i Technologii w Tajpej (MOST). 

Wyniki konkursu 9/2018 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Opublikowano: 21.11.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało listę rankingową pozytywnie zaopiniowanych, rekomendowanych do finansowania wniosków złożonych w ramach konkursu nr 9/2018. Politechnika Warszawska dostała dofinansowanie na 4 projekty, w 3 z nich uczelnia występuje jako Lider konsorcjum.

Wyniki II konkursu TECHMATSTRATEG

Opublikowano: 21.11.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki II konkursu w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” - TECHMATSTRATEG. Na liście rankingowej wniosków ocenionych pozytywnie znalazło się 5 projektów, w których będzie uczestniczyła Politechnika Warszawska. 

Konkursy OPUS 15 i PRELUDIUM 15 rozstrzygnięte

Opublikowano: 21.11.2018

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki 15. edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM. Politechnice Warszawskiej przyznano 9 projektów PRELUDIUM i 9 projektów OPUS.

Wyniki pre-selekcji MOST w ramach pierwszego polsko-chińskiego konkursu bilateralnego (2018)

Opublikowano: 12.09.2018

Informujemy, że na stronie NCBR zostały opublikowane wyniki II etapu pre-selekcji wniosków złożonych  w ramach pierwszego polsko-chińskiego konkursu bilateralnego.

MNiSW zatwierdziło listę wniosków rekomendowanych do finansowania w ramach Akredytacji zagranicznych

Opublikowano: 12.09.2018

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził do finansowania kolejne wnioski złożone przez uczelnie lub ich podstawowe jednostki organizacyjne w konkursie Akredytacje zagraniczne realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój .

Wspólne Przedsięwzięcie INGA – 3 projekty dla PW

Opublikowano: 28.08.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki 1. konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA realizowanego we współpracy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A.

Autonomiczne samochody studentów PW

Opublikowano: 28.08.2018

Nie tylko światowe koncerny pracują intensywnie nad samochodami, poruszającymi się bez udziału kierowcy. Studenci z Koła Naukowego Robotyków działającego przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa PW tworzą pomniejszone autonomiczne samochody, które z powodzeniem startują w międzynarodowych konkursach. 

Kolejne projekty w ramach konkursu Lider na Politechnice Warszawskiej

Opublikowano: 14.08.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki kolejnej edycji konkursu Lider. Wśród laureatów znalazło się 7 naukowców z PW. 

Najlepsi z najlepszych! 3.0. – 6 projektów dla PW

Opublikowano: 08.08.2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki w ramach projektu „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” ze środków PO WER 2014-2020 współfinansowanego z EFS.

Projekt w ramach konkursu HOMING na Politechnice Warszawskiej

Opublikowano: 06.08.2018

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła kolejną edycję konkursu HOMING. Wśród zwycięskich projektów znalazł się projekt, który będzie realizowany na Politechnice Warszawskiej.

Naukowiec z PW otrzymał grant w ramach konkursu SONATINA 2

Opublikowano: 06.08.2018

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki kolejnej edycji konkursu SONATINA. Wśród laureatów znalazł się naukowiec z PW.

NCN - ETIUDA - 6. edycja

Opublikowano: 24.07.2018

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu ETIUDA 6. W jego ramach 2 naukowców z Wydziału Chemicznego, przygotowujących rozprawę doktorską, otrzyma stypendia naukowe i odbędzie staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym.

MNiSW - POWER - Akredytacje zagraniczne

Opublikowano: 12.07.2018

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził do finansowania kolejne wnioski złożone przez uczelnie lub ich podstawowe jednostki organizacyjne w konkursie Akredytacje zagraniczne w ramach działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.

MNiSW – Diamentowy Grant – 7. edycja

Opublikowano: 06.07.2018

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił wyniki 7. konkursu w ramach programu Diamentowy Grant, skierowanego do wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

RPO WM 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych

Opublikowano: 28.06.2018

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła wyniki konkursu w ramach Działania 1.1 "Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych”, typ projektów „Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych”.