Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

Konkursy MAESTRO 10, HARMONIA 10 i SONATA BIS 8 rozstrzygnięte

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki kolejnych edycji konkursów MAESTRO, HARMONIA i SONATA BIS. 

Dofinansowanie otrzymały 4 projekty naukowców z Politechniki Warszawskiej: 

  1. Wpływ lokalnego otoczenia na transport jonowy w przewodnikach jonów tlenu o strukturze fluorytu oraz perowskitu (prof. dr hab. Franciszek Piotr Krok, Wydział Fizyki, HARMONIA 10),
  2. Adaptacja do świadomości kontekstowej dla usług eMBB w sieciach 5G (dr hab. inż. Jordi Mongay Batalla, Wydział  Elektroniki i Technik Informacyjnych, SONATA BIS 8),
  3. Badanie materii kwarkowo-gluonowej z wykorzystaniem korelacji kwarków ciężkich (dr Daniel Kikoła, Wydział  Fizyki, SONATA BIS 8),
  4. Macierze (nano)softsensorów dla celów bioanalitycznych (dr hab. inż. Patrycja Elżbieta Ciosek, Wydział  Chemiczny, SONATA BIS 8).

Konkurs SONATA BIS skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Celem projektów badawczych ma być powołanie nowego zespołu naukowego. Otwarcie naboru w kolejnej edycji tego konkursu zaplanowano na 17 czerwca 2019 r.

Konkurs MAESTRO adresowany jest do doświadczonych naukowców, którzy chcą realizować pionierskie badania naukowe, w tym interdyscyplinarne, ważne dla rozwoju nauki, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Otwarcie naboru w kolejnej edycji tego konkursu zaplanowano na 17 czerwca 2019 r.

Konkurs HARMONIA przeznaczony jest dla projektów realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.

Wyniki konkursu dostępne są na stronie NCN.