MNiSW – Diamentowy Grant – 7. edycja

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił wyniki 7. konkursu w ramach programu Diamentowy Grant, skierowanego do wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

Wśród 80 laureatów, którzy otrzymali dofinansowanie na realizację swoich samodzielnych projektów badawczych, jest 2 naukowców z Wydziału Chemicznego PW.

Wyniki konkursu dostępne na stronie MNiSW.