MNiSW - POWER - Akredytacje zagraniczne

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził do finansowania kolejne wnioski złożone przez uczelnie lub ich podstawowe jednostki organizacyjne w konkursie Akredytacje zagraniczne w ramach działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.

Wśród 10 wniosków, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu, znalazł się wniosek Wydziału Transportu (EUR-ACE Label ENAEE European Network for Accreditation of Engineering Education Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych).

Wyniki konkursu dostępne na stronie MNiSW.