MNiSW zatwierdziło listę wniosków rekomendowanych do finansowania w ramach Akredytacji zagranicznych

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził do finansowania kolejne wnioski złożone przez uczelnie lub ich podstawowe jednostki organizacyjne w konkursie Akredytacje zagraniczne realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój .

Wśród 5 wniosków, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu, znalazł się wniosek Szkoły Biznesu PW (EPAS Accreditation).

Wyniki konkursu dostępne na stronie MNiSW.