NCN - ETIUDA - 6. edycja

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu ETIUDA 6. W jego ramach 2 naukowców z Wydziału Chemicznego, przygotowujących rozprawę doktorską, otrzyma stypendia naukowe i odbędzie staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym.

Z Politechniki Warszawskiej w tej edycji złożono 6 wniosków (z Wydziału Chemicznego, Elektroniki i Technik Informacyjny oraz Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa).

Wyniki konkursu dostępne na stronie NCN.