Najlepsi z najlepszych! 3.0. – 6 projektów dla PW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki w ramach projektu „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” ze środków PO WER 2014-2020 współfinansowanego z EFS.

Z Politechniki Warszawskiej wzięło udział w konkursie 7 projektów, z czego 6 projektów znalazło się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania, a 1 projekt znajduje się na liście rezerwowej.

Projekt „Najlepsi z najlepszych! 3.0” wspiera studentów w rozwoju ich aktywności. Dzięki zdobytym środkom mogą oni uczestniczyć w międzynarodowych konkursach, zawodach i konferencjach.

Wyniki konkursu dostępne są na stronie MNiSW.