RPO WM 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła wyniki konkursu w ramach Działania 1.1 "Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych”, typ projektów „Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych”.

Wśród 8 projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu, 2 będą realizowane przez PW:

  1. Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, Obliczeń Satelitarnych wraz z laboratoriami testowania/certyfikacji produktów geomatycznych (CENAGIS),
  2. Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim.

Wyniki konkursu dostępne w Serwisie Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego.