Wspólne Przedsięwzięcie INGA – 3 projekty dla PW

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki 1. konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA realizowanego we współpracy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A.

W wyniku oceny merytorycznej 13 projektów zostało rekomendowanych do dofinansowania, w tym 3 z udziałem Politechniki Warszawskiej:

  1. Rozwój technologii otrzymywania eteru dimetylowego pod kątem zagospodarowania małych złóż węglowodorów (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, partner w konsorcjum),
  2. Samouczący się algorytm prognozowania zapotrzebowania na gaz ziemny przy wykorzystaniu metod uczenia maszynowego (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Cieplnej, lider konsorcjum),
  3. Opracowanie technologii nieniszczącego diagnozowania gazociągów w oparciu o magnetyczną metodę bezkontaktową i sensory zintegrowane z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego (Wydział Inżynierii Materiałowej, lider konsorcjum).

Wspólne Przedsięwzięcie INGA wspiera projekty przyczyniające się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiego sektora gazownictwa na rynku globalnym w perspektywie roku 2023.

Wyniki konkursu dostępne są na stronie NCBR.