Wyniki II konkursu TECHMATSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki II konkursu w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” - TECHMATSTRATEG. Na liście rankingowej wniosków ocenionych pozytywnie znalazło się 5 projektów, w których będzie uczestniczyła Politechnika Warszawska. 

Nowe projekty TECHMATSTRATEG będą realizowane na wydziałach:

  • Inżynierii Lądowej (1 projekt),
  • Inżynierii Materiałowej (3 projekty),
  • Inżynierii Produkcji (1 projekt).

Celem Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” - TECHMATSTRATEG jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych projektów ma być opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym programu.

Wyniki konkursu dostępne są na stronie NCBR.