Wyniki konkursu 9/2018 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało listę rankingową pozytywnie zaopiniowanych, rekomendowanych do finansowania wniosków złożonych w ramach konkursu nr 9/2018. Politechnika Warszawska dostała dofinansowanie na 4 projekty, w 3 z nich uczelnia występuje jako Lider konsorcjum.

Projekty na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa będą realizowane na wydziałach:

  • Elektroniki i Technik Informacyjnych (3 projekty),
  • Samochodów i Maszyn Roboczych (1 projekt).

Konkursy w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa przygotowywane są przez NCBR w porozumieniu z ministrem obrony narodowej i ministrem spraw wewnętrznych. Ich celem jest pozyskanie przełomowych, innowacyjnych rozwiązań na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa we wskazanych obszarach technologicznych.

Wyniki konkursu dostępne są na stronie NCBR.