Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

mgr Justyna Wojciechowska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 53 56

Wyniki pre-selekcji MOST w ramach pierwszego polsko-chińskiego konkursu bilateralnego (2018)

Informujemy, że na stronie NCBR zostały opublikowane wyniki II etapu pre-selekcji wniosków złożonych  w ramach pierwszego polsko-chińskiego konkursu bilateralnego.

Wśród wytypowanych projektów, znajdują się 2 projekty z udziałem Politechniki Warszawskiej.  

 Termin składania pełnych wniosków upływa 15 października 2018 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/wyniki-pre-ewaluacji-most-w-ramach-pierwszego-polsko-chinskiego-konkursu-bilateralnego-2018-50951/