Konkursy zakończone

Tworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego (e-materiały zawodowe) - PO WER 2.15

Składanie wniosków:
 • do COP: 30.08.2020
 • do MEN (system SOWA): 07.09.2020

Szybka Ścieżka dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych - PO IR 6/1.1.1/2020

Składanie wniosków:
 • do COP: 04.09.2020
 • do NCBR: 14.09.2020

Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym - Fundusze EOG

Składanie wniosków:
 • do COP: 14.09.2020
 • do NFOŚiGW (Generatora Wniosków o Dofinansowanie, GWD): 22.09.2020

Inkubator Innowacyjności 4.0 - MNiSW

Składanie wniosków:
 • do MNiSW (ePUAP): 26.06.2020

Projekty aplikacyjne dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych - PO IR 1/4.1.4/2020

Składanie wniosków:
 • do COP: 22.07.2020
 • do NCBR: 31.07.2020

Skalowanie innowacji społecznej - Tłumacz/Adwokat społeczny – asystent osoby z ASD - PO WER 4.1

Składanie wniosków:
 • do COP: 21.07.2020
 • do MFiPR (system SOWA): 31.07.2020

Szybka Ścieżka - OZE w transporcie, dla regionów słabiej rozwiniętych - PO IR 4/1.1.1/2020

Składanie wniosków:
 • do COP: 30.06.2020
 • do NCBR (system IP): 10.07.2020

POLS - Program Badań Podstawowych – fundusze norweskie

Składanie wniosków:
 • do COP: 08.06.2020
 • do NCN (system ZSUN/OSF) : 16.06.2020

Szybka ścieżka dla Mazowsza - PO IR 3/1.1.1/2020

Składanie wniosków:
 • do COP: 22.05.2020
 • do NCBR: 01.06.2020

Projekty aplikacyjne, dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych - PO IR 2/4.1.4/2019

Składanie wniosków:
 • do COP: 17.04.2020
 • do NCBR: 27.04.2020

Rozwój przedsiębiorczości i innowacje - fundusze norweskie

Składanie wniosków:
 • do COP: 04.05.2020
 • do PARP: 07.01.2020 - 14.05.2020

GameINN-IV - PO IR 4/1.2

Składanie wniosków:
 • do COP: 07.04.2020
 • do NCBR (system IP): 16.12.2019 - 17.04.2020

Szybka Ścieżka - Urządzenia grzewcze - PO IR 8/1.1.1

Składanie wniosków:
 • do COP: 22.06.2020
 • do NCBR (system IP): 09.12.2019 - 30.06.2020

Szybka Ścieżka - Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska - PO IR 7/1.1.1

Składanie wniosków:
 • do COP: 07.01.2020
 • do NCBR (system IP): 14.11.2019 - 14.01.2020

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych - RPO WM 1.1

Składanie wniosków:
 • do COP: 22.06.2020
 • do MJWPU (MEWA 2.0): 30.06.2020

Projektowanie uniwersalne - PO WER 3.5

Składanie wniosków:
 • do COP: 22.11.2019
 • do NCBR (SOWA): 31.10.2019 - 02.12.2019

POLNOR 2019 - projekty polsko-norweskie

Składanie wniosków:
 • do COP: 02.12.2019
 • do NCBR (system LSI) : 12.12.2019

POLNOR CCS 2019 - projekty polsko-norweskie

Składanie wniosków:
 • do COP: 02.12.2019
 • do NCBR (system LSI) : 12.12.2019