Konkursy zakończone

PARP – Dostępność szansą na rozwój 2 – PO WER 2.21

Składanie wniosków:
 • do COP: 09.08.2021
 • do PARP: 16.08.2021 - 24.08.2021

KPRM - Infrastruktura i chmura

Składanie wniosków:
 • do COP: 15.07.2021
 • do KPRM: 23.07.2021

NCBR - Kadra dydaktyczna dla projektowania uniwersalnego - POWR.03.04.00-IP.08-00-KPU/21

Składanie wniosków:
 • do COP: 01.07.2021
 • do NCBR: 20.05.2021 - 08.07.2021

Najlepsi z najlepszych! 4.0. (PO WER)

Składanie wniosków:
 • do COP: 09.03.2021
 • do Ministerstwa Edukacji i Nauki: 15.03.2021

NCBR - Szybka ścieżka dla regionów słabiej rozwiniętych - PO IR 1/1.1.1/2021

Składanie wniosków (etap I):
 • do COP: 02.04.2021
 • do NCBR (duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja, także z udziałem MŚP i jednostek naukowych): 22.03.2021 - 12.04.2021
Składanie wniosków (etap II):
 • do COP: 23.04.2021
 • do NCBR (MŚP oraz ich konsorcja, także z udziałem jednostek naukowych): 13.04.2021 - 04.05.2021

NCBR - Program zwiększenia efektywności wykorzystania infrastruktury B+R INFRASTARt - I konkurs

Składanie wniosków:
 • do COP: 02.04.2021
 • do NCBR: 11.01.2021 - 12.04.2021

PARP - Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus - PO IR 2.3.5

Składanie wniosków:
 • do COP: 19.07.2021
 • do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP): 28.07.2021

PARP - Badania na rynek - konkurs ogólny - PO IR 3.2.1

Składanie wniosków:
 • do COP: 10.02.2021
 • do PARP: 17.02.2021

Instrument Wspierania Projektów 2021 Rady Państw Morza Bałtyckiego PSF 2021 Call

Składanie wniosków:
 • do COP: 22.03.2021
 • do RPMB: 15.02.2021 - 31.03.2021

NCBR - Przedsięwzięcie "Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo" - PO IR

Składanie wniosków:
 • do COP: 05.03.2021
 • do NCBR: 12.03.2021

NCBR - Przedsięwzięcie "Oczyszczalnia przyszłości" - PO IR

Składanie wniosków:
 • do COP: 24.02.2021
 • do NCBR: 05.03.2021

NCBR - Przedsięwzięcie "Innowacyjna biogazownia" - PO IR

Składanie wniosków:
 • do COP: 29.01.2021
 • do NCBR: 08.02.2021

Program Edukacja - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego – II Nabór

Składanie wniosków:
 • do COP: 02.04.2021
 • do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Operatora Programu: 12.01.2021 - 12.04.2021

Mistrzowie Dydaktyki - PO WER

Składanie wniosków:
 • do COP: 06.11.2020
 • do MNiSW: 16.11.2020

Small Grant Scheme 2020 dla kobiet – Fundusze Norweskie

Składanie wniosków:
 • do COP: 01.12.2020
 • do NCBR: 11.12.2020

Polski Produkt Przyszłości - PO IR 2.4.1

Składanie wniosków:
 • do COP: 19.10.2020
 • do PARP: 29.10.2020

Dodatkowe środki dla beneficjentów Działania 4.4 PO IR na badania

Składanie wniosków:
 • do COP: 06.10.2020
 • do FNP: 16.10.2020

Szybka Ścieżka - Agrotech, dla regionów słabiej rozwiniętych - PO IR 7/1.1.1/2020

Składanie wniosków:
 • do COP: 28.10.2020
 • do NCBR: 06.11.2020

Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową, realizujących projekty standardowe w ramach EFS

Składanie wniosków (etap I):
 • do COP: 26.08.2020
 • do Ścieżki współpracy (nabór fiszek): 24.08.2020 - 04.09.2020
Składanie wniosków (etap II):
 • do COP: 22.10.2020
 • do Ścieżki współpracy (nabór wniosków): 01.10.2020 - 30.10.2020

Tworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego (e-materiały zawodowe) - PO WER 2.15

Składanie wniosków:
 • do COP: 30.08.2020
 • do MEN (system SOWA): 07.09.2020

Centrum wiedzy o dostępności - PO WER 3.5

Składanie wniosków:
 • do COP: 09.10.2020
 • do NCBR (system SOWA): 20.10.2020

Szybka Ścieżka dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych - PO IR 6/1.1.1/2020

Składanie wniosków:
 • do COP: 04.09.2020
 • do NCBR: 14.09.2020