Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

KPRM - Infrastruktura i chmura

Cel:

wzrost konkurencyjności i innowacyjności europejskiego przemysłu w strategicznie ważnych dla Unii Europejskiej sektorach gospodarki, takich jak np. rynek chmurowy.

Tematyka:

IPCEI – CIS koncentruje się na infrastrukturze, oprogramowaniu pośredniczącym i możliwościach usługowych w zakresie technologii chmurowej. Projekty w ramach IPCEI-CIS powinny być innowacyjne i mieć pozytywny wpływ na środowisko, a także powinny przyczyniać się do rozwoju i wzrostu konkurencyjność europejskiego przemysłu. Ważne też, aby wpisywały się w założenia nowej strategii przemysłowej Unii Europejskiej, a także w Europejski Zielony Ład. 

Wnioskodawcy:

Konkurs jest przeznaczony dla podmiotów (przedsiębiorców) zainteresowanych chmurowym obszarem technologicznym. Uczelnia może wystąpić w roli konsorcjanta lub podwykonawcy.

Dofinansowanie:

IPCEI daje przedsiębiorstwom unikalną szansę na dofinansowanie ich projektu nawet do 100% jego luki finansowej w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych z wyłączeniem kryteriów pomocy publicznej, pozwalając wykorzystywać wszystkie źródła finansowania, w tym środki UE i krajowe.

Wybór projektów w niniejszym naborze nie oznacza przyznania dofinansowania dla projektu. Wybór projektu na etapie krajowym umożliwia rozpoczęcie współpracy międzynarodowej z podmiotami wybranymi przez inne państwa członkowskie zaangażowane w IPCEI-CIS w ramach tworzenia wiązek projektowych na poziomie UE oraz umożliwia dalszą formalną procedurę w Komisji Europejskiej, celem nadania projektowi statusu IPCEI.

Miejsce/sposób składania wniosków:

zgłoszenia zawierające opis projektu według udostępnionego na stronie naboru wzoru w formacie PDF (z możliwością przeszukiwania dokumentu), o wielkości maks. 10 MB należy przesyłać na adres agnieszka.smyk@mc.gov.pl .

Szczegółowe informacje:

dostępne są stronie Cyfryzacja KPRM.

Składanie wniosków:
  • do COP: 15.07.2021
  • do KPRM: 23.07.2021