Osoby do kontaktu:

mgr inż. Magdalena Mielniczuk

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 98

Wspólne Przedsięwzięcie INGA - PO IR 4/4.1.1/2019

Cel:

Poprawa innowacyjności i konkurencyjności sektora gazownictwa na rynku globalnym. Projekty realizowane wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych.

Tematyka:

Badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe w zakresie gazownictwa:

 1. poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych,
 2. pozyskanie metanu z pokładów węgla,
 3. materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych,
 4. sieci gazowe,
 5. technologie związane z LNG i CNG,
 6. technologie wodorowe i paliwa gazowe,
 7. technologie stosowane we współpracy z klientami,
 8. ochrona środowiska i BHP,
 9. informatyka i cyberbezpieczeństwo,
 10. podziemne magazynowanie węglowodorów.
Wnioskodawcy:

Konsorcja, w których skład wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz jedna jednostka naukowa. Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa albo przedsiębiorstwo.

Partnerstwo/podwykonawstwo:

W projekcie można powierzyć realizację części badań przemysłowych podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

 1. 50% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych ponoszonych w projekcie przez przedsiębiorstwo,
 2. 25% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową.
Dofinansowanie:

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln zł, a maksymalna - wynosi 20 mln zł.

Okres trwania projektu: do 31 grudnia 2023 r.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego NCBR.

Konkurs jest podzielony na 2 rundy:

 1. od 3 lutego do 8 maja 2020 r.;
 2. od 9 maja do 9 października 2020 r., godz. 16:00.
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
 • do COP: 29.09.2020
 • do NCBR: 09.10.2020