Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

Wspólnie o Funduszach Europejskich - konkurs MIiR

Cel: Organizacja wydarzeń informacyjno-promocyjnych poprzez realizację różnego rodzaju spotkań, konferencji, warsztatów czy szkoleń.
Tematyka: Przedsięwzięcia informacyjno-promocyjne, których tematyka i zakres są bezpośrednio powiązane z kwestiami funduszy europejskich, w szczególności w formie:
1. konferencji,
2. seminariów lub warsztatów,
3. szkoleń,
4. konkursów,
5. paneli dyskusyjnych lub debat,
6. spotkań branżowych,
7. akcji edukacyjnych.
Grupy docelowe przedsięwzięć powinny być różnorodne, m.in. przedsiębiorcy, osoby młode, start-upy, osoby wracające na rynek pracy, nieaktywne zawodowo, osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym, osoby z niepełnosprawnościami, osoby 50+.
Wnioskodawcy:
  1. władze miejskie i inne instytucje publiczne,
  2. partnerzy gospodarczy i społeczni,
  3. właściwe podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, w tym partnerów działających na rzecz ochrony środowiska, organizacje pozarządowe oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, równouprawnienia płci i niedyskryminacji.
Dofinansowanie:

Można wnioskować o wsparcie w wysokości do 20 tys. zł brutto.

Okres trwania projektu: Wydarzenia nie mogą rozpocząć się wcześniej niż 2 września 2019 r. i muszą zostać zrealizowane do 31 października 2019 r.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Oferty w wersji elektronicznej (zgodnie z Formularzem Ofertowym) należy przesłać na adres: promocja@miir.gov.pl z dopiskiem: Konkurs „Wspólnie o FE” – II tura 2019.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na Portalu Funduszy Europejskich.

Składanie wniosków:
  • do COP: 14.06.2019
  • do MIiR: 24.06.2019