Harmonogram szkoleń

Planowany harmonogram szkoleń Termin
Fundusze strukturalne październik 2018 r. - kwiecień 2019 r. 
1 Dostępne źródła finansowania, zasady aplikowania i realizacji dla projektów badawczych uczelni (PO IR, RPO WM) 15 listopada 2018 r.
2 Dostępne źródła finansowania, zasady aplikowania i realizacji dla projektów edukacyjnych uczelni (PO WER) 13 grudnia 2018 r.
3 Realizacja projektów finansowanych z funduszy strukturalnych w partnerstwie (m.in. zasady zawierania umów partnerstwa/konsorcjum) luty 2019 r.
4 Własność intelektualna do badań w projektach ze źródeł zewnętrznych marzec 2019 r.
5 Zasady rozliczania projektów finansowanych z funduszy strukturalnych kwiecień 2019 r.
Krajowe projekty badawcze maj - listopad 2019 r.
1 Finansowanie projektów badawczych ze źrodeł krajowych (źródła finansowania, ogólne zasady aplikowania) maj 2019 r.
2 Realizowanie projektów badawczych we współpracy z innymi jednostkami (nawiązywanie współpracy, zasady wspólnej realizacji, problemy przy wspólnej realizacji projektu) październik 2019 r.
3 Realizacja i rozliczanie projektów badawczych w uczelni listopad 2019 r.
Międzynarodowe projekty badawcze marzec - listopad 2019 r.
1 Oferta międzynarodowych programów badawczych (finansowanie krajowe i zagraniczne) marzec 2019 r.
2 Zarządzanie międzynarodowym projektem naukowo-badawczym na przykładzie Horyzontu 2020 (aspekty finansowo-prawne, audyty, możliwości wsparcia w PW) czerwiec 2019 r.
3 Granty ERC - jak odnieść sukces? maj i październik 2019 r.
4 Skuteczny system promocji projektów: Repozytorium, POL-on listopad 2019 r.