Rekrutacja na szkolenia

COP PW zaprasza na warsztaty w ramach szkolenia „Skuteczny system promocji projektów: Repozytorium, POL-on"

Opublikowano: 01.02.2022

Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów.
Termin: 22 lutego 2022 r., godz. 11:00–14:30.
Miejsce: online (platforma MS Teams).

COP PW zaprasza na warsztaty w ramach szkolenia "Przyszła perspektywa UE 2021-2027 szansą na rozwój uczelni"

Opublikowano: 17.11.2021

Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów.
Termin: 9 grudnia 2021 r., godz. 12:00–14:30.
Miejsce: online (platforma MS Teams)

COP PW zaprasza na warsztaty w ramach szkolenia "Monitoring projektów z programu Horyzont 2020. Doświadczenia z audytu KE"

Opublikowano: 15.11.2021

Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów i wydziałów PW.
Termin: 9 listopada 2021 r., godz. 9:00–11:45.
Miejsce: sala 4.05, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.

COP PW zaprasza na warsztaty w ramach szkolenia "Horyzont Europa – wprowadzenie do nowego programu ramowego badań i innowacji UE"

Opublikowano: 02.06.2021

Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów.
Termin: 29 czerwca 2021 r., godz. 9:00–11:30.
Miejsce: online (platforma MS Teams).

COP PW zaprasza na warsztaty w ramach szkolenia "Realizowanie projektów badawczych we współpracy z innymi jednostkami (nawiązywanie współpracy, zasady wspólnej realizacji, problemy przy wspólnej realizacji projektu)"

Opublikowano: 13.11.2019

Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów.
Termin: 5 grudnia 2019 r., godz. 10:00–14:00.
Miejsce: sala 4.01, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.

COP PW zaprasza na warsztaty w ramach szkolenia "Zarządzanie międzynarodowym projektem naukowo-badawczym na przykładzie Horyzontu 2020 (aspekty finansowo-prawne, audyty, możliwości wsparcia w PW)"

Opublikowano: 04.11.2019

Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów.
Termin: 21 listopada 2019 r., godz. 9:00–13:00.
Miejsce: sala 4.07, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.

COP PW zaprasza na warsztaty w ramach szkolenia "Oferta międzynarodowych programów badawczych Horyzont 2020 w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie"

Opublikowano: 28.10.2019

Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów.
Termin: 14 listopada 2019 r., godz. 9:00–13:00.
Miejsce: sala 4.07, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.

COP PW zaprasza na warsztaty w ramach szkolenia "Granty ERC: jak odnieść sukces?"

Opublikowano: 10.06.2019

Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów.
Termin: 27 czerwca 2019 r., godz. 9:00–13:00.
Miejsce: sala 4.07, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.

COP PW zaprasza na warsztaty w ramach szkolenia "Oferta międzynarodowych programów badawczych w ramach Horyzontu 2020”

Opublikowano: 17.05.2019

Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów.
Termin: 6 czerwca 2019 r., godz. 8:30–13:00.
Miejsce: sala 4.07, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.

COP PW zaprasza na warsztaty w ramach szkolenia "Finansowanie projektów badawczych ze źródeł krajowych (źródła finansowania, ogólne zasady aplikowania)"

Opublikowano: 14.05.2019

Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów PW.
Termin: 28 maja 2019 r., godz. 10:00–14:00.
Miejsce: sala 4.07, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.

COP PW zaprasza na warsztaty w ramach szkolenia "Zasady rozliczania projektów finansowanych z funduszy strukturalnych"

Opublikowano: 25.03.2019

Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów.
Termin: 16 kwietnia 2019 r., godz. 11:00–15:00.
Miejsce: sala 4.07, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.

COP PW zaprasza na warsztaty w ramach szkolenia w zakresie własności intelektualnej do badań w projektach ze źródeł zewnętrznych

Opublikowano: 25.03.2019

Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów i Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.
Termin: 4 kwietnia 2019 r., godz. 12:00–14:30.
Miejsce: sala 4.01, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.

COP PW zaprasza na szkolenie "Realizacja projektów finansowanych z funduszy strukturalnych w partnerstwie (m.in. zasady zawierania umów partnerstwa/konsorcjum)"

Opublikowano: 19.02.2019

Prowadzący szkolenie: Witold Chmarzyński (radca prawny) i pracownicy Centrum Obsługi Projektów PW.
Termin: 19 marca 2019 r., godz. 11:00–16:30.
Miejsce: sala 4.05, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.

COP PW zaprasza na warsztaty w ramach szkolenia "Dostępne źródła finansowania, zasady aplikowania i realizacji dla projektów edukacyjnych uczelni (PO WER)"

Opublikowano: 20.11.2018

Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów PW.
Termin: 13 grudnia 2018 r., godz. 13:00–15:30.
Miejsce: sala 4.01, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.

COP PW zaprasza na warsztaty w ramach szkolenia "Dostępne źródła finansowania, zasady aplikowania i realizacji dla projektów badawczych uczelni (PO IR, RPO WM)"

Opublikowano: 29.10.2018

Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów PW.
Termin: 15 listopada 2018 r., godz. 12:00–15:30.
Miejsce: sala 4.01, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.