Rekrutacja na szkolenia

COP PW zaprasza na szkolenie "Realizacja projektów finansowanych z funduszy strukturalnych w partnerstwie (m.in. zasady zawierania umów partnerstwa/konsorcjum)"

Opublikowano: 19.02.2019

Prowadzący szkolenie: Witold Chmarzyński (radca prawny) i pracownicy Centrum Obsługi Projektów PW.
Termin: 19 marca 2019 r., godz. 11:00–16:30.
Miejsce: sala 4.05, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.

COP PW zaprasza na warsztaty w ramach szkolenia "Dostępne źródła finansowania, zasady aplikowania i realizacji dla projektów edukacyjnych uczelni (PO WER)"

Opublikowano: 20.11.2018

Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów PW.
Termin: 13 grudnia 2018 r., godz. 13:00–15:30.
Miejsce: sala 4.01, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.

COP PW zaprasza na warsztaty w ramach szkolenia "Dostępne źródła finansowania, zasady aplikowania i realizacji dla projektów badawczych uczelni (PO IR, RPO WM)"

Opublikowano: 29.10.2018

Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów PW.
Termin: 15 listopada 2018 r., godz. 12:00–15:30.
Miejsce: sala 4.01, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.