COP PW zaprasza na warsztaty w ramach szkolenia "Finansowanie projektów badawczych ze źródeł krajowych (źródła finansowania, ogólne zasady aplikowania)"

Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów PW.
Termin: 28 maja 2019 r., godz. 10:00–14:00.
Miejsce: sala 4.07, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.

Agenda: 

 1. Źródła finansowania projektów krajowych. Ogólne informacje
 2. Narodowe Centrum Nauki. Omówienie konkursów i zasad aplikowania:
  • Opus 17 i Preludium 17 – szczegółowe omówienie konkursów,
  • inne konkursy w NCN – Miniatura, programy międzynarodowe i inne
 3. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Omówienie konkursów i zasad aplikowania:
  • specyfika podmiotu, rodzaje konkursów i ogólne zasady aplikowania,
  • programy strategiczne – Gospostrateg, Techmatstrateg – zasady konkursów,
  • programy międzynarodowe  – oferta konkursowa,
  • programy krajowe – oferta konkursowa
 4. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – programy i przedsięwzięcia Ministra
 5. Inne dostępne źródła dofinansowania

Zgłoszenie: formularz rejestracyjny

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają drogą mailową na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym Oświadczenie uczestnika projektu.
Wypełnione i podpisane oświadczenie należy przesłać na adres szkolenia.cop@pw.edu.pl i dostarczyć do Sekretariatu COP najpóźniej do 24 maja 2019 r.
Niedostarczenie oświadczenia oznacza rezygnację z udziału w szkoleniu. Wówczas na szkolenie zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej.

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Warsztaty organizowane w ramach zadania nr 49 „Szkolenie z zakresu dostępnych źródeł finansowania projektów” projektu „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”.