COP PW zaprasza na warsztaty w ramach szkolenia "Granty ERC: jak odnieść sukces?"

Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów.
Termin: 27 czerwca 2019 r., godz. 9:00–13:00.
Miejsce: sala 4.07, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.

Agenda:

1. Struktura European Research Council (ERC)
2. Ogólne informacje o konkursach:

 • rodzaje grantów,
 • terminy,
 • finansowanie

3. Przygotowanie wniosku:

 • dokumentacja konkursowa,
 • wyszukiwanie konkursów,
 • elementy wniosku,
 • budżet

4. Ocena wniosku:

 • panele oceniające,
 • kryteria oceny,
 • rozmowa kwalifikacyjna

5. Analiza recenzji wniosków
6. Granty ERC w liczbach
7. Pomoc w przygotowaniu wniosku:

 • dofinansowanie projektów/wniosków,
 • wsparcie dla wnioskodawców.

Zgłoszenie: formularz rejestracyjny

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają drogą mailową na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym Oświadczenie uczestnika projektu.
Wypełnione i podpisane oświadczenie należy przesłać na adres szkolenia.cop@pw.edu.pl i dostarczyć do Sekretariatu COP najpóźniej do 25 czerwca 2019 r.
Niedostarczenie oświadczenia oznacza rezygnację z udziału w szkoleniu. Wówczas na szkolenie zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej.

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Warsztaty organizowane w ramach zadania nr 49 „Szkolenie z zakresu dostępnych źródeł finansowania projektów” projektu „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”.