COP PW zaprasza na warsztaty w ramach szkolenia "Oferta międzynarodowych programów badawczych Horyzont 2020 w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie"

Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów.
Termin: 14 listopada 2019 r., godz. 9:00–13:00.
Miejsce: sala 4.07, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.

Agenda:

  1. Wprowadzenie do programu „Marie Skłodowska-Curie Actions” - informacje ogólne, zasada mobilności, uczestnicy i beneficjenci, budżet
  2. Rodzaje działań i typy akcji
  3. Składanie wniosku
  4. Innovative Training Networks (MSCA ITN) - informacje konkursowe i typy projektów, budżet,  elementy wniosku, kryteria oceny
  5. Research & Innovative Staff Exchange (MSCA RISE) - informacje konkursowe, rodzaje projektów, oddelegowanie, finansowanie, elementy wniosku i kryteria oceny
  6. Individual Fellowships (MSCA IF) - informacje konkursowe, rodzaje stypendiów, kryteria formalne, finansowanie, elementy wniosku i kryteria oceny
  7. Pozostałe działania MSCA - Co-funding of regional, national and international programmes (MSCA COFUND), European Researchers’ Night (MSCA NIGHT)
  8. Działania MSCA realizowane na PW
  9. Wsparcie dla wnioskodawców
  10. Dyskusja i konsultacje indywidualne

Zgłoszenie: formularz rejestracyjny

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają drogą mailową na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym Oświadczenie uczestnika projektu.
Wypełnione i podpisane oświadczenie należy przesłać na adres szkolenia.cop@pw.edu.pl i dostarczyć do Sekretariatu COP najpóźniej do 12 listopada 2019 r.
Niedostarczenie oświadczenia oznacza rezygnację z udziału w szkoleniu. Wówczas na szkolenie zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej.

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Warsztaty organizowane w ramach zadania nr 49 „Szkolenie z zakresu dostępnych źródeł finansowania projektów” projektu „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”.