COP PW zaprasza na warsztaty w ramach szkolenia "Zarządzanie międzynarodowym projektem naukowo-badawczym na przykładzie Horyzontu 2020 (aspekty finansowo-prawne, audyty, możliwości wsparcia w PW)"

Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów.
Termin: 21 listopada 2019 r., godz. 9:00–13:00.
Miejsce: sala 4.07, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.

Agenda:

 1. Regulacje i dokumenty
 2. Pierwsze działania w projekcie: podpisanie umowy grantowej, nadanie ról w portalu „Funding and Tenders Opportunities”, rozpoczęcie projektu
 3. Realizacja projektu: zmiany w umowie grantowe, płatności, budżet
 4. Koszty osobowe: kalkulacja stawek, umowy cywilnoprawne, dokumenty (umowy, karty czasu pracy, deklaracje), koszty osobowe w projektach MSCA
 5. Inne koszty
 6. Funding And Tender Opportunities Portal -Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA)
 7. Raportowanie
 8. Audyt
 9. Dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 10. Przydatne strony
 11. Dyskusja i konsultacje indywidualne

Zgłoszenie: formularz rejestracyjny

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają drogą mailową na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym Oświadczenie uczestnika projektu.
Wypełnione i podpisane oświadczenie należy przesłać na adres szkolenia.cop@pw.edu.pl i dostarczyć do Sekretariatu COP najpóźniej do 19 listopada 2019 r.
Niedostarczenie oświadczenia oznacza rezygnację z udziału w szkoleniu. Wówczas na szkolenie zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej.

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Warsztaty organizowane w ramach zadania nr 49 „Szkolenie z zakresu dostępnych źródeł finansowania projektów” projektu „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”.