COP PW zaprasza na warsztaty w ramach szkolenia w zakresie własności intelektualnej do badań w projektach ze źródeł zewnętrznych

Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów i Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.
Termin: 4 kwietnia 2019 r., godz. 12:00–14:30.
Miejsce: sala 4.01, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.

Agenda: 

  1. Zarządzanie prawami własności intelektualnej oraz przemysłowej w Politechnice Warszawskiej
  2. Regulacje konkursowe (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój i Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego)

Zgłoszenie: formularz rejestracyjny

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają drogą mailową na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym Oświadczenie uczestnika projektu.
Wypełnione i podpisane oświadczenie należy przesłać na adres szkolenia.cop@pw.edu.pl i dostarczyć do Sekretariatu COP najpóźniej do 2 kwietnia 2019 r.
Niedostarczenie oświadczenia oznacza rezygnację z udziału w szkoleniu. Wówczas na szkolenie zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej.

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Warsztaty organizowane w ramach zadania nr 49 „Szkolenie z zakresu dostępnych źródeł finansowania projektów” projektu „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”.