Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

mgr Justyna Wojciechowska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 53 56

NCBR - AAL 2020

Cel: Finansowanie innowacyjnych, ponadnarodowych i multidyscyplinarnych badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby starsze, z demencją.
Tematyka: Healthy ageing with the support of digital solutions.
Wnioskodawcy:

Jednostki naukowe, konsorcjum naukowe, przedsiębiorcy.

Dofinansowanie:

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 tys. euro.

Okres trwania projektu: 12-30 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: https://ems.aal-europe.eu/ems/app/main?execution=e1s1

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: IV kwartał 2020 r.

Szczegółowe informacje:

dostępne na stronie NCBR i programu AAL.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Projektów Krajowych COP (Urszula Rumniak, tel. 22 234 64 26, email: urszula.rumniak@pw.edu.pl; Justyna Wojciechowska, tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl).

W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum prosimy o kontakt z Działem Projektów Międzynarodowych (Olga Sobczyk, tel. 22 234 58 19, email: olga.sobczyk@pw.edu.pl).

Składanie wniosków:
  • do AAL: 24.08.2020