Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

mgr Justyna Wojciechowska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 53 56

NCBR - SusCrop - ERA-NET on Sustainable Crop Production - Konkurs II

Cel:

Finansowanie badań obejmujących zagadnienia dotyczące zrównoważonej produkcji roślinnej i rolnictwa.

Tematyka:

Powinna dotyczyć co najmniej jednego z poniższych tematów:

  1. Enhancement of new and/or predictive breeding technologies and the development of new genotypes leading to new phenotypes towards the release of improved crop varieties that are capable to adapt to future changes in environmental and climatic conditions. Projects could also target improvement of variety selection processes to support agroecological practices.
  2. Development and exploitation of integrated pest and crop management methods and practices. This includes, for example, basic and translational research leading to practical on-farm applications and/or the development of novel detection systems for integrated pest and crop management.
  3. Improvement of resource-use efficiency of cropping systems by agroecological approaches to increase the efficiency of nutrient, water and energy utilisation. This could include the use of improved crops.
  4. Investigations on agricultural crops as part of an ecosystem. Studies must have a clear focus on interactions between plants and other organisms leading to practices that support more sustainable agriculture.
Wnioskodawcy:

Jednostki naukowe, konsorcjum naukowe, przedsiębiorcy.

Dofinansowanie:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w  konkursie wynosi 600 tys. euro. Maksymalny budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć 200 tys. euro.

Okres trwania projektu: do 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: https://www.submission.suscrop.eu/.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Projektów Krajowych COP (Urszula Rumniak, tel. 22 234 64 26, email: urszula.rumniak@pw.edu.pl; Justyna Wojciechowska, tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl).

W sprawie międzynarodowej umowy konsorcjum prosimy o kontakt z Działem Projektów Międzynarodowych (Olga Sobczyk, tel. 22 234 58 19, email: olga.sobczyk@pw.edu.pl).

Szczegółowe informacje:

 dostępne są na stronie NCBR i sieci SusCrop ERA-NET.

Składanie wniosków (etap I):
  • do SusCrop ERA-NET (wnioski wstępne): 28.04.2020
Składanie wniosków (etap II):
  • do SusCrop ERA-NET (wnioski pełne): 10.09.2020