Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - NORFACE - międzynarodowy konkurs z zakresu nauk społecznych

Cel: Realizacja międzynarodowych projektów badawczych z zakresu nauk społecznych.
Tematyka: Democratic governance in a turbulent age.
Wnioskodawcy:

Międzynarodowe konsorcja złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie (Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania).

Okres trwania projektu: 24-36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Lider projektu składa wniosek w imieniu całego międzynarodowego konsorcjum w systemie ISACC.

Na etapie outline proposal wnioskodawcy z Polski nie muszą składać dodatkowych dokumentów do NCN. Wniosek krajowy o finansowanie projektu (UNISONO) należy złożyć w systemie ZSUN/OSF na etapie składania wniosku pełnego (full proposal).

Szczegółowe informacje:

dostępne na stronach NCN i konkursu NORFACE.

Składanie wniosków (etap I):
  • do ISAAC: 19.02.2019
Składanie wniosków (etap II):
  • do ISAAC: 10.09.2019