Osoby do kontaktu:

dr Anita Uchańska-Bieniusiewicz

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 14 27

IdeaLab – warsztaty „Miasta przyszłości: usługi i rozwiązania” - Fundusze Norweskie i EOG

Cel:

Opracowanie przełomowych, interdyscyplinarnych pomysłów na projekty badawcze dotyczące usług i rozwiązań dla miast w 2040 r. podczas warsztatów zorganizowanych w ramach programu  „Badania stosowane” prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach funduszy norweskich i EOG we współpracy z Research Council of Norway. Warsztaty będą służyć opracowaniu pomysłów i złożeniu wniosków projektowych. Projekt musi obejmować badania przemysłowe lub prace rozwojowe. Badania podstawowe mogą stanowić niewielką część projektu.

Tematyka:

Nieszablonowe spojrzenie na rozwiązania, usługi i technologie ukierunkowane na organizację miast i przestrzeni miejskiej jako miejsc dobrych do życia i pracy w 2040 r. (w odniesieniu do miast znajdujących się w Polsce, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie). Obszary tematyczne:

  • Interakcja człowieka z maszynami,
  • Uniezależnienie się od dużych firm z sektora ICT,
  • Poprawa demokratycznego zaangażowania w miastach przyszłości,
  • Zielone i niebieskie miasto przyszłości.
Wnioskodawcy:

Kandydaci zgłoszeni przez osoby prawne (podmioty publiczne lub prywatne, organizacje działające dla zysku i niedziałające dla zysku, a także organizacje pozarządowe, organizacje badawcze i przedsiębiorstwa) z Polski, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu. Kandydaci powinni:

  • posiadać co najmniej stopień magistra lub równorzędny;
  • być delegowani do udziału w warsztatach przez podmiot z Polski, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu;
  • skutecznie komunikować się w języku angielskim (poziom podobny do B2 lub wyższy), ponieważ warsztaty będą prowadzone w języku angielskim (nie wymagamy certyfikatu);
  • być gotowi do uczestnictwa w warsztatach IdeaLab w Polsce przez cały tydzień w dniach 2-6 marca 2020 r.
Partnerstwo/podwykonawstwo:

Pomysły będą opracowywane podczas warsztatu w grupach, na których czele będą stały osoby, które mogą zostać kierownikami przyszłych projektów. Grupa badawcza może stanowić zaczątek partnerstwa. Tylko polskie podmioty mogą zyskać status promotora projektu i mieć możliwość złożenia pełnego wniosku w imieniu swoim i pozostałych partnerów.

Dofinansowanie:

NCBR pokryje koszty zakwaterowania w hotelu oraz śniadań, obiadów i kolacji podczas warsztatów. Udział w warsztatach IdeaLab nie gwarantuje finansowania projektu.

W celu ubiegania się o finansowanie wstępne wnioski na projekty badawcze muszą zostać rozwinięte po warsztatach IdeaLab i w postaci pełnych wniosków złożone w konkursie, który zostanie otwarty dla wszystkich kwalifikowalnych podmiotów. Jednak tylko pomysły badawcze opracowane podczas warsztatów IdeaLab, które otrzymają pozytywną ocenę panelu ekspertów, mogą pomyślnie przejść ocenę formalną.

Budżet na finansowanie projektów w konkursie na wnioski pełne wynosi 6 651 016 EUR. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 500 000 EUR, a maksymalna kwota to 6 651 016 EUR.

NCBR zamierza sfinansować od 3 do 6 projektów badawczych.

Okres trwania projektu: do 36 miesięcy, warsztaty odbędą się w dniach 2-6 marca 2020 r.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Dokumenty zgłoszeniowe (w tym formularz zgłoszeniowy w edytowalnym formacie PDF) powinny zostać przesłane na adres idealab@ncbr.gov.pl.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do NCBR: 30.11.2019