COP PW zaprasza na warsztaty w ramach szkolenia "Dostępne źródła finansowania, zasady aplikowania i realizacji dla projektów edukacyjnych uczelni (PO WER)"

Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów PW.
Termin: 13 grudnia 2018 r., godz. 13:00–15:30.
Miejsce: sala 4.01, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.

Agenda: 

  1. Projekty edukacyjne uczelni w ramach konkursów PO WER koordynowanych przez NCBR
  2. Projekty edukacyjne uczelni w ramach konkursów PO WER koordynowanych przez MNiSW

Zgłoszenie: formularz rejestracyjny

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają drogą mailową na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym Oświadczenie uczestnika projektu.
Wypełnione i podpisane oświadczenie należy przesłać na adres cop@pw.edu.pl i dostarczyć do Sekretariatu COP najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem, czyli do 11 grudnia 2018 r.
Niedostarczenie oświadczenia oznacza rezygnację z udziału w szkoleniu. Wówczas na szkolenie zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej.

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Warsztaty organizowane w ramach zadania nr 49 „Szkolenie z zakresu dostępnych źródeł finansowania projektów” projektu „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”.