COP PW zaprasza na warsztaty w ramach szkolenia "Monitoring projektów z programu Horyzont 2020. Doświadczenia z audytu KE"

Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów i wydziałów PW.
Termin: 9 listopada 2021 r., godz. 9:00–11:45.
Miejsce: sala 4.05, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.

Agenda:

  1. Zobowiązania beneficjentów wynikające z umowy grantowej
  2. Audyt Komisji Europejskiej w projekcie H2020 na PW
  3. Pytania do pracowników wydziałów i COP PW

Zgłoszenie: formularz rejestracyjny

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają drogą mailową na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym Oświadczenie uczestnika projektu. 

Wypełnione i podpisane oświadczenie należy przesłać na adres szkolenia.cop@pw.edu.pl i dostarczyć do Sekretariatu COP najpóźniej do 8 listopada 2021 r.

Niedostarczenie oświadczenia oznacza rezygnację z udziału w szkoleniu. Wówczas na szkolenie zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej.

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Warsztaty organizowane w ramach zadania nr 49 „Szkolenie z zakresu dostępnych źródeł finansowania projektów” projektu „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”.