COP PW zaprasza na warsztaty w ramach szkolenia "Oferta międzynarodowych programów badawczych w ramach Horyzontu 2020”

Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów.
Termin: 6 czerwca 2019 r., godz. 8:30–13:00.
Miejsce: sala 4.07, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.

Agenda:

1. Wprowadzenie do programu Horyzont 2020:

  • struktura programu, rodzaje projektów,
  • Politechnika Warszawska w H2020,
  • Funding and Tenders Opportunities – portal dla wnioskodawców

2. Wyszukiwanie konkursów, parterów do projektu, składanie wniosków:

  • budowanie konsorcjum,
  • przygotowanie wniosku,
  • recenzje wniosków Politechniki Warszawskiej – uwagi ekspertów

3. Rodzaje wsparcia z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
4. Jak zostać ekspertem Komisji Europejskiej?

Zgłoszenie: formularz rejestracyjny

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają drogą mailową na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym Oświadczenie uczestnika projektu.
Wypełnione i podpisane oświadczenie należy przesłać na adres szkolenia.cop@pw.edu.pl i dostarczyć do Sekretariatu COP najpóźniej do 4 czerwca 2019 r.
Niedostarczenie oświadczenia oznacza rezygnację z udziału w szkoleniu. Wówczas na szkolenie zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej.

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Warsztaty organizowane w ramach zadania nr 49 „Szkolenie z zakresu dostępnych źródeł finansowania projektów” projektu „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”.