COP PW zaprasza na warsztaty w ramach szkolenia "Realizowanie projektów badawczych we współpracy z innymi jednostkami (nawiązywanie współpracy, zasady wspólnej realizacji, problemy przy wspólnej realizacji projektu)"

Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów.
Termin: 5 grudnia 2019 r., godz. 10:00–14:00.
Miejsce: sala 4.01, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.

Agenda:

1. Współpraca z innymi jednostkami w ramach realizacji projektów krajowych - rodzaje współpracy
2. Umowa konsorcjum w projektach krajowych - ogólne zasady zawierania umowy, niezbędne elementy umowy
3. Nawiązywanie współpracy i realizacja projektów we współpracy z innymi jednostkami w grantach:

  • NCN,
  • MNiSW,
  • NCBR

4. Realizacja projektu przez kilka jednostek w PW - porozumienie międzywydziałowe
5. Najczęstsze problemy przy wspólnej realizacji projektów krajowych

Zgłoszenie: formularz rejestracyjny

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają drogą mailową na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym Oświadczenie uczestnika projektu.
Wypełnione i podpisane oświadczenie należy przesłać na adres szkolenia.cop@pw.edu.pl i dostarczyć do Sekretariatu COP najpóźniej do 3 grudnia 2019 r.
Niedostarczenie oświadczenia oznacza rezygnację z udziału w szkoleniu. Wówczas na szkolenie zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej.

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Warsztaty organizowane w ramach zadania nr 49 „Szkolenie z zakresu dostępnych źródeł finansowania projektów” projektu „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”.