COP PW zaprasza na warsztaty w ramach szkolenia "Zasady rozliczania projektów finansowanych z funduszy strukturalnych"

Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów.
Termin: 16 kwietnia 2019 r., godz. 11:00–15:00.
Miejsce: sala 4.07, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.

Agenda: 

  1. Wytyczne w zakresie rozliczania projektów finansowanych z funduszy strukturalnych
  2. Umowy cywilno-prawne oraz regulacje wewnętrzne PW w zakresie rozliczania projektów finansowanych z funduszy strukturalnych
  3. Uproszczone metody rozliczania wydatków w projektach finansowanych z funduszy strukturalnych oraz Centralny system teleinformatyczny SL2014

Zgłoszenie: formularz rejestracyjny. 

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają drogą mailową na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym Oświadczenie uczestnika projektu.
Wypełnione i podpisane oświadczenie należy przesłać na adres szkolenia.cop@pw.edu.pl i dostarczyć do Sekretariatu COP najpóźniej do 12 kwietnia 2019 r.
Niedostarczenie oświadczenia oznacza rezygnację z udziału w szkoleniu. Wówczas na szkolenie zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej.

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Warsztaty organizowane w ramach zadania nr 49 „Szkolenie z zakresu dostępnych źródeł finansowania projektów” projektu „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”.