5G for Smart Communities - nabór wniosków i warsztaty

Komisja Europejska ogłosiła trzecią turę naborów wniosków o dofinansowanie w ramach cyfrowej części programu Connecting Europe Facility 2021-2027 (CEF Digital).

Dofinansowywane będą następujące działania:

  • 5G coverage along transport corridors – prace studyjne i projekty wykonawcze (100 mln euro)
  • 5G and Edge Cloud for Smart Communities – projekty wykonawcze (51 mln euro).
  • Backbone connectivity for Digital Global Gateways – prace studyjne i projekty wykonawcze (90 mln euro)

Wszystkie informacje są dostępne na portalu informacyjnym Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Cyfryzacji (European Health and Digital Executive Agency – HaDEA), odpowiedzialnej za przeprowadzenie naborów.

Promowaniu 5G i wyjaśnianiu, jak 5G może przyczynić się do rozwoju inteligentnych społeczności służy platforma wsparcia projektów. Znajdują się tam również przykłady wykorzystania 5G, jak również informacje ułatwiające nawiązanie kontaktów biznesowych.

W ramach działań informacyjnych Departament Telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji oraz HaDEA przygotowały warsztaty „The Polish 5G and Edge Cloud for Smart Communities Info Day”. Jest to wydarzenie online, prowadzone w języku polskim, w aplikacji Microsoft Teams, dla interesariuszy z Polski, podczas którego zaprezentowane zostaną założenia i inne informacje przydatne do ewentualnego przygotowania i złożenia wniosku w ramach tego naboru.

Warsztaty odbędą się 23 listopada 2023 r. w godz. 11.00-13.00. Udział w warsztatach nie wymaga wcześniejszej rejestracji, a dołączenie możliwe jest pod niniejszym linkiem.

Pytania odnośnie do warsztatów należy kierować do Tadeusza Bartkiewicza z Ministerstwa Cyfryzacji, adres e-mail: Tadeusz.Bartkiewicz@cyfra.gov.pl.