Kontakt

Centrum Obsługi Projektów

ul. Rektorska 4, V piętro
00-614 Warszawa

email telefon pokój
Dyrektor dyrekcja.cop@pw.edu.pl
mgr Małgorzata Woźniak malgorzata.wozniak@pw.edu.pl (22) 234 + wew. 14 69  5.19
Sekretariat
mgr Joanna Wronowska-Kurek joanna.wronowska@pw.edu.pl (22) 234 + wew. 14 69 5.19
Sekcja Informacji info.cop@pw.edu.pl
Kierownik Sekcji
dr Halina Bukowiecka  halina.bukowiecka@pw.edu.pl (22) 234 + wew: 57 71 5.30
Pracownicy Sekcji
mgr Małgorzata Adamczyk malgorzata.adamczyk2@pw.edu.pl (22) 234 + wew: 14 27 5.12
mgr Katarzyna Baczewska katarzyna.baczewska@pw.edu.pl (22) 234 + wew: 13 63 5.12
Dział Funduszy Strukturalnych dfs@pw.edu.pl
Kierownik Działu
mgr Magdalena Lipka-Chudzik magdalena.lipka@pw.edu.pl (22) 234 + wew: 61 31 5.22
Pracownicy Działu 
mgr inż. Magdalena Mielniczuk magdalena.mielniczuk@pw.edu.pl (22) 234 + wew: 71 98 5.31
mgr Marta Siewiera marta.siewiera@pw.edu.pl (22) 234 + wew: 71 99 5.31
mgr inż. Małgorzata Szymańska malgorzata.szymanska@pw.edu.pl (22) 234 + wew: 64 50 5.33
mgr Elżbieta Śmietanka elzbieta.smietanka@pw.edu.pl (22) 234 + wew: 59 26 5.33
Dział Projektów Międzynarodowych  dpm@pw.edu.pl
Kierownik Działu
mgr Edyta Czerwonka edyta.czerwonka@pw.edu.pl (22) 234 + wew: 14 80 5.20
Pracownicy Działu 
mgr Roch Grabowski roch.grabowski@pw.edu.pl (22) 234 + wew: 14 81 5.10
dr Aneta Milczarczyk aneta.milczarczyk@pw.edu.pl (22) 234 + wew: 14 89 5.12
Aleksander Molenda aleksander.molenda@pw.edu.pl (22) 234 + wew: 14 82 5.10
mgr Olga Sobczyk olga.sobczyk@pw.edu.pl (22) 234 + wew: 58 19 5.10
Dział Projektów Krajowych  
p.o. Kierownik Działu
Bartosz Kosikowski bartosz.kosikowski@pw.edu.pl (22) 234 + wew: 64 10 5.13
Pracownicy Działu 
mgr Weronika Figurska weronika.figurska@pw.edu.pl (22) 234 + wew: 50 35 5.16
mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek malgorzata.gronek@pw.edu.pl (22) 234 + wew: 13 74 5.15
mgr Anna Grzywacz anna.grzywacz@pw.edu.pl (22) 234 + wew: 57 44 5.16
mgr Justyna Wojciechowska justyna.wojciechowska@pw.edu.pl (22) 234 + wew: 53 56 5.15