Aktualności

Badania nad bezpieczeństwem i technologiami o potencjale podwójnego zastosowania w UE - seria webinarów

Opublikowano: 21.02.2024

Spotkania organizowane przez brukselskie biura Litwy, Słowenii, Węgier i Polski wspierające współpracę B+R+I odbędą się w formule on-line 29 lutego i 4 marca 2024 r.

Zmiana terminu naboru w konkursie LIDER (NCBR)

Opublikowano: 21.02.2024

NCBR 15 lutego 2024 r. zaktualizował dokumentację konkursową dla konkursu LIDER.

Już jest! Nowy harmonogram konkursów i podsumowanie 2023 r.

Opublikowano: 21.02.2024

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez COP harmonogramem konkursów na rok 2024/2025. Jak dotychczas, będzie on aktualizowany co miesiąc. O nowo otwartych konkursach i kończących się naborach będziemy też przypominać w naszym rozsyłanym co środy newsletterze.

FNP - Proof of Concept - nowy termin ogłoszenia wyników

Opublikowano: 20.02.2024

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej podała nowy termin przedstawienia wyników w konkursie Proof of Concept

MSCA ogłasza nowe terminy naborów w roku 2024

Opublikowano: 13.02.2024

Działania "Maria Skłodowska-Curie" (MSCA) wspierają szkolenia i rozwój kariery naukowców (poprzez finansowanie programów doktoranckich, stypendiów post-doc i projektów badawczych i rozwojowych) oraz pracowników nienaukowych (poprzez szkolenia, konferencje, wyjazdy). W 2024 r. na ten cel przeznaczono łącznie 1,23 mld euro.

Jak zostać ekspertem/ką w Horyzoncie Europa – krok po kroku – szkolenie KPK/NCBR

Opublikowano: 12.02.2024

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje szkolenie, które ma na celu przybliżenie roli ekspertów w Horyzoncie Europa, związanych z tym obowiązków i korzyści. 

Bezpłatna wstępna ocena wniosków z wideraexperts.eu

Opublikowano: 12.02.2024

Koordynatorzy lub liderzy pakietów prac (Work Package Leader) mogą skorzystać z bezpłatnej usługi wstępnej oceny wniosków projektowych przez ekspertów zewnętrznych zarejestrowanych w portalu wideraexperts.eu.

Jak przygotować budżet we wniosku projektowym Horyzontu Europa - szkolenie

Opublikowano: 05.02.2024

KPK/NCBR i HPK Polska Zachodnia organizują szkolenie na temat przygotowania części budżetowej wniosku projektowego Horyzont Europa. 

Lump Sum w Horyzoncie Europa: Jak to działa? Jak przygotować wniosek?

Opublikowano: 05.02.2024

W związku z rosnącą liczbą projektów rozliczanych ryczałtowo, tzw. Lump Sum, Komisja Europejska przygotowała na ten temat szkolenie. 

Składanie raportów rocznych do NCN

Opublikowano: 05.02.2024

W związku z terminem składania raportów rocznych do Narodowego Centrum Nauki do 31 marca 2024 r. raporty należy dostarczyć do DPK COP najpóźniej do 15 marca 2024 r., godz. 16:00.

Projekt Wydziału Fizyki wybrany w piątej edycji konkursu PRELUDIUM BIS (NCN)

Opublikowano: 31.01.2024

Projekt „Skalowalna, niskotemperaturowa synteza dwuwymiarowych półprzewodników do nowatorskich zastosowań w elektronice” kierowany będzie przez prof. dr. hab. inż. Mariusza Zdrojka. Wartość projektu to 467 260 zł.

MNiSW z nowym adresem elektronicznej skrzynki podawczej

Opublikowano: 29.01.2024

Od 24 stycznia 2024 r. elektroniczna skrzynka podawcza MNiSW na ePUAP ma nowy adres: /mnauka/SkrytkaESP.

Planujesz złożyć wniosek w konkursie SONATINA 8? Skorzystaj z naszej instrukcji

Opublikowano: 26.01.2024

W zakładce Strefa Wiedzy na naszej stronie znaleźć można kolejną przygotowaną przez Dział Projektów Krajowych COP instrukcję złożenia wniosku w konkursie NCN. 

Proposal Check Workshop - sprawdź swój wniosek projektowy z obszaru Infrastruktur badawczych

Opublikowano: 23.01.2024

Planujący aplikowanie w otwartym naborze z obszaru Infrastruktur badawczych mogą sprawdzić swój wniosek podczas wydarzenia Proposal Check Workshop.

Jak zbudować konsorcjum projektowe w Horyzoncie Europa - szkolenie

Opublikowano: 23.01.2024

Na co zwrócić uwagę, budując konsorcjum projektowe, w który miejscu we wniosku napisać o konsorcjum, jakie są role i zadania partnerów można dowiedzieć się na szkoleniu KPK/NCBR. 

Wydłużony nabór w konkursie FENG - 1. 1 Ścieżka SMART- Projekty realizowane w konsorcjach (NCBR)

Opublikowano: 22.01.2024

Termin składania wniosków w konkursie FENG - 1. 1 Ścieżka SMART - Projekty realizowane w konsorcjach został wydłużony do 8 marca 2024 r.

Zostań ekspertem programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Opublikowano: 19.01.2024

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poszukuje ekspertów do uczestnictwa w działaniach instytucji w programie wsparcia innowacyjności w Polsce - Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027.

Sukces naukowca z PW w konkursie o tematyce leśnej

Opublikowano: 17.01.2024

Kierowany przez dra inż. Jana Pełczyńskiego z Wydziału Inżynierii Lądowej zespół uzyskał grant w konkursie ForestValue2 Call 2023

Kalkulator kosztów osobowych dla składających wnioski w konkursach międzynarodowych NCBR

Opublikowano: 16.01.2024

W związku ze zmienionymi zasadami wyliczania kosztów osobowych w projektach wynikającymi z wprowadzenia w 2023 r. Regulaminu wynagradzania pracowników PW Dział Projektów Międzynarodowych COP opracował narzędzie pomocnicze w postaci kalkulatora. 

Trzeci nabór wniosków Interreg Europa 2021-2027 już wkrótce

Opublikowano: 15.01.2024

Nowy nabór będzie otwarty we wszystkich celach polityki i wszystkich celach szczegółowych programu i jest planowany w okresie marzec – czerwiec 2024 r.

„Szeroki Horyzont” – Dzień Informacyjny Horyzontu Europa 2024

Opublikowano: 12.01.2024

Krajowy Punkt Kontaktowy wraz z Komisją Europejską organizuje w dniach 29-30 stycznia 2024 r. konferencję poświęconą Programowi Ramowemu UE Horyzont Europa. 

Webinarium poświęcone partnerstwu na rzecz bezemisyjnego transportu drogowego

Opublikowano: 12.01.2024

KPK/NCBR organizuje 1 lutego 2024 r. webinarium poświęcone partnerstwu na rzecz bezemisyjnego transportu drogowego (2ZERO Towards zero-emission road transport).

Nowa edycja na granty wewnętrzne „ERC - 2/2023”

Opublikowano: 10.01.2024

Do 31 stycznia br. trwa nabór w nowej edycji konkursu na granty wewnętrzne wspierające złożenie wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC).

Zbliża się kolejny nabór wniosków w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego

Opublikowano: 04.01.2024

17 stycznia 2024 r. na stronie programu pojawią się szczegóły trzeciego naboru wniosków.

„ABC przygotowania wniosku projektowego w Horyzoncie Europa" - szkolenie KPK/NCBR

Opublikowano: 03.01.2024

KPK/NCBR organizuje organizuje szkolenie on-line na temat przygotowania wniosku projektowego w programie Horyzont Europa.