Aktualności

Webinarium Funding & Tenders Portal Partner Search and person profile

Opublikowano: 24.09.2021

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w webinarium online pt. Funding & Tenders Portal Partner Search and person profile, organizowanym przez Komisję Europejską.

Sondaż Narodowego Centrum Nauk

Opublikowano: 22.09.2021

Narodowe Centrum Nauki przygotowało sondaż dotyczący funkcjonowania kobiet i mężczyzn w nauce. 

Szkolenie Od pomysłu do projektu, czyli jak napisać dobry wniosek do Horyzontu Europa

Opublikowano: 21.09.2021

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu „Od pomysłu do projektu, czyli jak napisać dobry wniosek do Horyzontu Europa”, organizowanym przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Szczecinie.

Jesienny tydzień z klastrami w programie Horyzont Europa

Opublikowano: 21.09.2021

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w wydarzeniu składającym się z 5 bezpłatnych webinariów. Organizatorem jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

Wyniki konkursu Miniatura 5 na pojedyncze działania naukowe

Opublikowano: 21.09.2021

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu Miniatura 5 na pojedyncze działania naukowe. Dofinansowanie otrzymał projekt z Politechniki Warszawskiej. Projekt będzie realizowany przez dr. Sebastiana Owczarka z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych.

MSCA Postdoctoral Fellowships: sesja pytań i odpowiedzi

Opublikowano: 10.09.2021

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w wirtualnej sesji pytań i odpowiedzi, organizowanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK), skierowanej do osób, które aplikują o granty Postdoctoral Fellowships w aktualnym konkursie (tj. z terminem składania wniosków do 12.10.2021 r.).

Harmonogram konkursów na rok 2021 (stan na 7.09.2021)

Opublikowano: 07.09.2021

W witrynie SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2021 r.

Deklaracja ewentualnego przygotowania wniosku do konkursu Nauka dla Społeczeństwa

Opublikowano: 06.09.2021

W związku z naborem do konkursu Nauka dla Społeczeństwa ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki prosimy o zadeklarowanie ewentualnego uczestnictwa w tym konkursie kierowników projektów z PW w terminie do 30 września br.

EURAXESS - granty i stypendia - wrzesień 2021 r.

Opublikowano: 06.09.2021

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (wrzesień 2021 r.).

Webinarium: Dzień informacyjny Programu COST

Opublikowano: 06.09.2021

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w webinarium online: Dzień informacyjny Programu COST, organizowanym przez Biuro Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli oraz Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli.

Programy Horyzont Europa oraz LIFE – oferta po rozszerzeniu Programu LIFE o tematykę przejścia na czystą energię - webinarium

Opublikowano: 30.08.2021

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w webinarium: Programy Horyzont Europa oraz LIFE – oferta po rozszerzeniu Programu LIFE o tematykę przejścia na czystą energię.

Szkolenie dotyczące portalu Funding & Tender Opportunities oraz części administracyjnej wniosku w Horyzoncie Europa

Opublikowano: 30.08.2021

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu online dotyczącym portalu Funding & Tender Opportunities oraz części administracyjnej wniosku w Horyzoncie Europa, organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK).

Dzień informacyjny „Finansowanie przełomowych badań w programie Horyzont Europa” w ramach grantów ERC (Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych)

Opublikowano: 27.08.2021

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w dniu informacyjnym online dotyczącym tematyki - finansowanie przełomowych badań w programie Horyzont Europa w ramach grantów ERC, organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK).

Konkursy w ramach inicjatywy Widening Participation and Strengthening the European Research Area („Szersze uczestnictwo i wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej”)

Opublikowano: 25.08.2021

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z konkursami ogłaszanymi w ramach inicjatywy „Szersze uczestnictwo i wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej”, które mają na celu wyrównywanie poziomu doskonałości naukowej przede wszystkim instytucji naukowo-badawczych z państw z grupy widening.

Podkarpackie Centrum Innowacji (PCI) poszukuje ekspertów do oceny wniosków grantowych

Opublikowano: 13.08.2021

W związku z trwającym III naborem do Programu grantowego na prace B+R jednostek naukowych PCI poszukuje ekspertów, którzy ocenią projekty badawczo-rozwojowe z podkarpackich uczelni.

Granty wewnętrzne wspierające złożenie wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)

Opublikowano: 12.08.2021

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłosił konkurs na granty wewnętrzne dla pracowników PW wspierające złożenie wniosku w konkursie ERC (Decyzja nr 201/2021 z 3.08.2021). Granty będą finansowane ze środków projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB).

EURAXESS - granty i stypendia - sierpień 2021 r.

Opublikowano: 11.08.2021

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (sierpień 2021 r.).

Horyzont Europa, EURATOM, European Defence Fund (EDF) - ogłaszane konkursy

Opublikowano: 10.08.2021

Zachęcamy Państwado zapoznania się z wykazami aktualnych i planowanych konkursów w ramach programów Horyzont Europa i EURATOM oraz inicjatywy European Defence Fund (EDF), które zostały zamieszczone na stronie COP.

Szczegółowe informacje: znajdują się na stronie COP.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Dział Projektów Międzynarodowych, dpm@pw.edu.pl.

Europejska Noc Naukowców 2021 (European Researchers' Night 2021)

Opublikowano: 06.08.2021

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w wydarzeniu European Researchers’ Night organizowanym w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions.

Znajdź partnera do realizacji wspólnych projektów w programie Horyzont Europa

Opublikowano: 06.08.2021

Platforma B2Match oferuje łączenie partnerów w ramach konkursów Programu Ramowego Horyzont Europa.

Dzień informacyjny i spotkanie networkingowe dot. Europejskiego Funduszu Obronny (European Defence Fund - EDF)

Opublikowano: 05.08.2021

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w wirtualnym dniu informacyjnym i spotkaniu networkingowym organizowanym przez Komisję Europejską dla potencjalnych wnioskodawców konkursów w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego 2021.

Aktualizacja zarządzeń Rektora dotyczących projektów w ramach programów ramowych UE

Opublikowano: 05.08.2021

Rektor PW, prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, w dniu 26.07.2021 wydał Zarządzenie nr 64/2021 w sprawie zasad realizacji w Politechnice Warszawskiej projektów Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz Zarządzenie nr 65/2021 w sprawie szczegółowych zasad postępowania związanych z realizacją projektów w Programie Horyzont 2020.

Szczegółowe informacje: znajdują się na stronie BIP PW.

Harmonogram konkursów na rok 2021 (stan na 3.08.2021)

Opublikowano: 03.08.2021

W witrynie SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2021 r.

Programy Horyzont Europa oraz LIFE – oferta po rozszerzeniu Programu LIFE o tematykę przejścia na czystą energię - webinarium

Opublikowano: 30.07.2021

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w webinarium: Programy Horyzont Europa oraz LIFE – oferta po rozszerzeniu Programu LIFE o tematykę przejścia na czystą energię.

Wyniki konkursu na projekty w ramach konkursu INFOSTRATEG I

Opublikowano: 29.07.2021

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu INFOSTRATEG I