Aktualności

Poziomy Gotowości Technologicznej (TRL) w praktyce projektowej w Horyzoncie Europa - szkolenie

Opublikowano: 24.06.2022

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w ramach HPK Polska Centralna organizuje bezpłatne szkolenie online, które pomoże dopasować poziomy TRL do koncepcji badawczej.

Portal Funduszy Europejskich opublikował projekty Wytycznych dotyczących perspektywy na lata 2021 -2027

Opublikowano: 22.06.2022

Zapraszamy do przesyłania uwag dotyczących opublikowanych projektów wytycznych:

Uruchomienie stron internetowych Horyzontalnych Punktów Kontaktowych

Opublikowano: 22.06.2022

Osoby zainteresowane składaniem wniosku w ramach programu Horyzont Europa mogą zapoznać się z ofertą Horyzontalnych Punktów Kontaktowych na nowych stronach internetowych, przygotowanych z podziałem na makroregiony.

NCBR finansuje innowacyjne rozwiązania technologiczne i społeczne

Opublikowano: 22.06.2022

W najbliższym czasie NCBR organizuje spotkania informacyjne ws. konkursów NEON i NUTRITECH.

Trwa nabór partnerów do 12. Forum Rozwoju Mazowsza

Opublikowano: 15.06.2022

12. Forum Rozwoju Mazowsza odbędzie się w dniach 26-27 października w Warszawie. 

Harmonogram konkursów na rok 2022 (stan na 07.06.2022)

Opublikowano: 08.06.2022

W witrynie SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2022 r.

EURAXESS - granty i stypendia - czerwiec 2022 r.

Opublikowano: 08.06.2022

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (czerwiec 2022 r.).

Więcej informacji: na stronie EURAXESS.

Konkursy na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin NCN w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz w grupie nauk o życiu

Opublikowano: 08.06.2022

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła nabór kandydatów na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin NCN w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz w grupie nauk o życiu. 

Szkolenie „Aspekty etyczne w programie Horyzont Europa. Rola eksperta ds. etyki”

Opublikowano: 03.06.2022

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu online pt. „Aspekty etyczne w programie Horyzont Europa. Rola eksperta ds. etyki”, organizowanym przez Politechnikę Warszawską, konsorcjanta Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Centralna (HPK MPC).

Nowa edycja na granty wewnętrzne wspierające złożenie wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)

Opublikowano: 03.06.2022

Została ogłoszona nowa edycja konkursu na granty wewnętrzne dla pracowników PW wspierające złożenie wniosku w konkursie ERC. Granty będą finansowane ze środków projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB).

Szkolenie „Co warto wiedzieć, żeby zrealizować i rozliczyć projekt Horyzontu Europa”

Opublikowano: 02.06.2022

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu online „Co warto wiedzieć, żeby zrealizować i rozliczyć projekt Horyzontu Europa”, organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK).

Spotkanie „Konsorcjum projektowe a wniosek w Horyzoncie Europa”

Opublikowano: 02.06.2022

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu online pt. „Konsorcjum projektowe a wniosek w Horyzoncie Europa”, organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK).

Spotkanie „Dokumentacja konkursowa a wniosek projektowy w Horyzoncie Europa"

Opublikowano: 02.06.2022

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu online pt. „Dokumentacja konkursowa a wniosek projektowy w Horyzoncie Europa”, organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK).

Blisko 12 mln zł uzyskają naukowcy z naszej uczelni w konkursach OPUS i SONATA

Opublikowano: 01.06.2022

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 22 i SONATA 17. 

Cyfrowa przyszłość dzieje się u nas - nowa publikacja NCBR

Opublikowano: 01.06.2022

Analiza ponad 2600 projektów sfinansowanych z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój pokazuje, w jaki sposób polskie firmy odpowiadają na globalne wyzwania gospodarcze i technologiczne związane z cyfryzacją i Przemysłem 4.0. 

Webinaria wprowadzające w tematy konkursowe - Klaster 5: Klimat, energia i transport

Opublikowano: 31.05.2022

Zachęcamy Państwa do obejrzenia trzech webinariów dot. Klastra 5: Klimat, energia i transport, przygotowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK).

Webinarium „Innowacyjna Europa – fundusze na innowacyjne projekty w Horyzoncie Europa, możliwości dla aplikujących w ramach III filaru”

Opublikowano: 31.05.2022

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w webinarium pt. „Innowacyjna Europa – fundusze na innowacyjne projekty w Horyzoncie Europa, możliwości dla aplikujących w ramach III filaru”, organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK).

Webinarium „Równość płci w Horyzoncie Europa”

Opublikowano: 31.05.2022

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w webinarium pt. „Równość płci w Horyzoncie Europa”, organizowanym przez Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Zachodnia.

Dni informacyjne nt. programu Horyzont Europa

Opublikowano: 31.05.2022

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w dniach informacyjnych dotyczących programu Horyzont Europa, organizowanych przez Komisje Europejską.

Najlepsi z najlepszych! 4.0. - edycja III

Opublikowano: 31.05.2022

Przypominamy i gorąco zachęcamy do udziału w trwającym konkursie Najlepsi z Najlepszych 4.0. - edycja III.  

Przypominamy o kończących się terminach rejestracji na wydarzenia

Opublikowano: 25.05.2022

Przypominamy, że 27 maja 2022 r. kończy się rejestracja na następujące wydarzenia:

Powstało bezpłatne narzędzie do wsparcia wnioskodawców NCBR - Asystent Projektu

Opublikowano: 25.05.2022

Asystent Projektu pomaga rozwinąć projekt realizowany ze wsparciem ze środków krajowych od początku aż do końca. Krok po kroku asystuje przy przygotowaniu i składaniu wniosku o dofinansowanie, a także przeprowadza przez kolejne etapy prac, aż po rozliczenie projektu.

Możliwość dołączenia do projektu finansowanego w ramach Klastra 5 programu Horyzont Europa (opcja „Hop On”)

Opublikowano: 24.05.2022

Konsorcjum projektu wybranego do finansowania w rozstrzygniętym konkursie Klastra 5 - Klimat, energia, mobilność poszukuje partnera z kraju wideningowego (w tym z Polski).

Dzień informacyjny nt. Global Health EDCTP3 Joint Undertaking

Opublikowano: 24.05.2022

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w dniu informacyjnym nt. Global Health EDCTP3 Joint Undertaking, organizowanym przez Komisję Europejską.

Nowa edycja na granty wewnętrzne wspierające złożenie wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)

Opublikowano: 17.05.2022

Została ogłoszona nowa edycja konkursu na granty wewnętrzne dla pracowników PW wspierające złożenie wniosku w konkursie ERC. Granty będą finansowane ze środków projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB).

Nowa edycja na granty wewnętrzne wspiera złożenie wniosków w konkursach ERC z datą zakończenia naboru w roku 2022 i 2023.