Aktualności

Wydarzenie „Horizon Europe Coordinators' Day: Grant Agreement Preparation”

Opublikowano: 19.01.2022

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w wydarzeniu „Horizon Europe Coordinators' Day: Grant Agreement Preparation”, organizowanym przez Komisję Europejską.

Szkolenie „Jak prawidłowo zrealizować i rozliczyć projekt H2020”

Opublikowano: 19.01.2022

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu „Jak prawidłowo zrealizować i rozliczyć projekt H2020”, organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy.

Webinarium „Brussels Talks – Europejski Bank Inwestycyjny – unijny bank, który stawia czoła globalnym wyzwaniom”

Opublikowano: 14.01.2022

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w webinarium, organizowanym przez  Biuro NCBiR w Brukseli, pt. „Brussels Talks – Europejski Bank Inwestycyjny – unijny bank, który stawia czoła globalnym wyzwaniom”.

Szkolenie „Pierwsze kroki w Horyzoncie Europa – portal Funding & tender opportunities”

Opublikowano: 14.01.2022

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu on-line pt. „Pierwsze kroki w Horyzoncie Europa – portal Funding & tender opportunities”, organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy.

Partnerstwo ds. Kluczowych Technologii Cyfrowych (Key Digital Technologies Joint Undertaking – KDT JU) – linki do konkursów

Opublikowano: 14.01.2022

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z listą aktualnych i planowanych konkursów w ramach Partnerstwa ds. Kluczowych Technologii Cyfrowych, zwanego inaczej Wspólnym Przedsięwzięciem ds. Kluczowych Technologii Cyfrowych (Key Digital Technologies Joint Undertaking – KDT JU), które zostały zamieszczone na stronie COP.

Horyzont Europa Klaster 5 - Dzień informacyjny

Opublikowano: 12.01.2022

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w dniu informacyjnym dotyczącym Klastra 5 - Klimat, Energia i Mobilność, organizowanym przez Komisje Europejską.

Program prac Europejskiego Partnerstwa Smart Networks and Services (SNS) w zakresie rozwoju sieci 5G/6G

Opublikowano: 12.01.2022

Europejskie Partnerstwo SNS przyjęło program prac na lata 2021-2022 w zakresie rozwoju sieci 5G/6G. Na początku roku zostanie otwarty pierwszy konkurs z budżetem około 240 mln euro. Środki pochodzić będą z budżetu programu Horyzont Europa.

Zakończenie prac nad planem równości płci

Opublikowano: 12.01.2022

Zespół ds. przygotowania planu równości płci w Politechnice Warszawskiej pod kierunkiem dr inż. Jolanty Korkosz-Gębskiej, Pełnomocnik Rektora ds. Równego Traktowania zakończył pracę nad ostateczną wersją tego dokumentu, który został opracowany w celu zaplanowania działań odpowiadającym potrzebom i oczekiwaniom wszystkich członków wspólnoty akademickiej w obszarze zachowania równości płci oraz zapewnienia równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym (tzw. work-life balance).

Częściowe zawieszenie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 w 2022 roku

Opublikowano: 11.01.2022

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podjęło decyzje o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania członkostwem w Europejskim partnerstwie na rzecz czystego wodoru

Opublikowano: 22.12.2021

Europejskie partnerstwo na rzecz czystego wodoru (European Partnership for Clean Hydrogen), będące partnerstwem instytucjonalnym, ogłasza otwarte zaproszenie do wyrażenia zainteresowania członkostwem.

Granty wewnętrzne wspierające złożenie wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)

Opublikowano: 20.12.2021

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłosił konkurs na granty wewnętrzne dla pracowników PW wspierające złożenie wniosku w konkursie ERC (Decyzja nr 201/2021 z 3.08.2021). Granty będą finansowane ze środków projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB).

Spotkanie informacyjne na temat misji w Horyzoncie Europa

Opublikowano: 15.12.2021

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym „Przekształćmy nasze problemy w nowe możliwości – oferta konkursowa misji w HE”, organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy.

Webinar “From blue-sky research into breakthrough innovations. How to enable synergies between the European Research Council (ERC) and the European Innovation Council (EIC)”

Opublikowano: 08.12.2021

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w webinarium “From blue-sky research into breakthrough innovations. How to enable synergies between the European Research Council (ERC) and the European Innovation Council (EIC)”, organizowanym przez Biuro Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli oraz Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli.

Badanie kluczowych kompetencji kadry badawczej oraz kadry wsparcia administracyjnego

Opublikowano: 08.12.2021

Zachęcamy Państwa do udziału w rekrutacji do badania kluczowych kompetencji kadry badawczej oraz kadry wsparcia administracyjnego w ramach projektu pt. „Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr – think tank ds. rozwoju kluczowych kompetencji kadr przyszłości dla polskiej nauki”, realizowanego przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Brussels Talks - Nowy europejski Bauhaus

Opublikowano: 07.12.2021

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w spotkaniu online, organizowanym przez  Biuro NCBiR w Brukseli, pt. „New European Bauhaus” (NEB).

Szkolenie nt. części budżetowej wniosku projektowego w Horyzoncie Europa

Opublikowano: 07.12.2021

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu on-line „Co warto wiedzieć tworząc część budżetową wniosku projektowego”, organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy.

Harmonogram konkursów na rok 2021 (stan na 7.12.2021)

Opublikowano: 07.12.2021

W witrynie SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2021 r.

Szkolenie nt. przygotowania wniosku projektowego w Horyzoncie Europa

Opublikowano: 07.12.2021

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu on-line „Co nowego w przygotowaniu wniosku projektowego w Horyzoncie Europa?”, organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy.

EURAXESS - granty i stypendia - grudzień 2021 r.

Opublikowano: 07.12.2021

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (grudzień 2021 r.).

Warsztaty online Kluczowe Technologie Kosmiczne

Opublikowano: 06.12.2021

Dyrekcja Generalna Przemysł Obronny i Przestrzeń Kosmiczna (DG DEFIS) zaprasza na warsztaty dotyczące Kluczowych Technologii Kosmicznych, które odbędą się online 14 grudnia 2021 roku.

Dzień informacyjny Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) w Polsce

Opublikowano: 01.12.2021

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w dniu informacyjnym dotyczącym grantów ERC, organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Europejską Radę ds. Badań Naukowych.

Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin NCN w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce

Opublikowano: 30.11.2021

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła nabór kandydatów na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

Ogłoszono wyniki konkursów OPUS 21 i PRELUDIUM 20

Opublikowano: 30.11.2021

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki kolejnych edycji najpopularniejszych konkursów na projekty badawcze. W sumie w obu konkursach w tej edycji złożono 4531 wniosków. Spośród nich wsparcie finansowe w łącznej wysokości 636 mln zł przyznano 912 projektom.

Składanie wniosków w konkursach Narodowego Centrum Nauki: OPUS 22, SONATA 17, PRELUDIUM BIS 3, POLONEZ BIS 1

Opublikowano: 29.11.2021

Uprzejmie przypominamy, że wnioski w konkursach OPUS 22, SONATA 17, PRELUDIUM BIS 3, POLONEZ BIS 1 należy składać w Dziale Projektów Krajowych COP w terminie do 6 grudnia br.

Stypendium doktoranckie – zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r.

Opublikowano: 29.11.2021

Uprzejmie informujemy, że w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. wprowadzono zmianę polegającą na dodaniu postanowień w art. 209 ust. 1a: