Aktualności

Nabór ekspertów do projektu „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”

Opublikowano: 24.06.2024

Minister Nauki ogłasza nabór kandydatów na ekspertów do zespołu doradczego w ramach projektu „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”. 

Nowa funkcjonalność dla kierowników projektów w Bazie Wiedzy PW

Opublikowano: 20.06.2024

Kierownicy projektów mają możliwość samodzielnego uzupełnienia efektów i wykonawców projektów i wykonawców w Bazie Wiedzy PW.

Projekt z PW z dofinansowaniem w konkursie FENG 2.2 – First Team (FNP)

Opublikowano: 18.06.2024

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki pierwszego naboru wniosków w działaniu FIRST TEAM.

Projekty jako szansa na rozwój uczelni – podsumowanie konferencji

Opublikowano: 17.06.2024

Konferencja dla pracowników biur zarządzania projektami odbyła się 6­–7 czerwca 2024 r. w Gliwicach.

Nabory z programu FENG w 2025 r.

Opublikowano: 14.06.2024

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zapowiedziało na 2025 r. nabory z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027.

Wydłużony termin oceny wniosków w konkursie FENG - 1. 1 Ścieżka SMART- Projekty realizowane w konsorcjach (NCBR)

Opublikowano: 14.06.2024

Termin oceny wniosków w konkursie FENG - 1. 1 Ścieżka SMART - Projekty realizowane w konsorcjach został wydłużony.

Nadchodzące nabory z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności

Opublikowano: 12.06.2024

Jak wynika z informacji przekazanej uczelniom przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w czerwcu br.,  planowane są w najbliższym czasie nabory dla Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Planowane na 2024 r. nabory w programach FENG, FERS i FEnIKS

Opublikowano: 11.06.2024

Zgodnie z pismem, jakie w tym miesiącu otrzymały z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej uczelnie, przedstawiamy informacje o planowanych w najbliższym czasie naborach z programów FENG, FERS i FEnIKS.

Nowe konkursy w programie Horyzont Europa - Klaster 3 „Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa”

Opublikowano: 11.06.2024

Komisja Europejska planuje otworzyć 27 czerwca 2024 r. 25 konkursów w ramach Klastra 3 „Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa”. 

Wszystkie projekty z list rezerwowych z grantami od NCN

Opublikowano: 11.06.2024

322 wnioski z list rezerwowych w konkursach OPUS 25, PRELUDIUM 22, MAESTRO 15 i SONATA BIS 13 otrzymają dofinansowanie dzięki zwiększeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego budżetu Narodowego Centrum Nauki o kwotę 200 milionów złotych w 2024 roku.

Sukcesy PW w konkursie HYDROSTRATEG

Opublikowano: 10.06.2024

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki drugiej edycji konkursu Rządowego Programu Strategicznego HYDROSTRATEG „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”.

Nowa edycja na granty wewnętrzne wspierające złożenie wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)

Opublikowano: 10.06.2024

Została ogłoszona nowa edycja konkursu na granty wewnętrzne dla pracowników PW wspierające złożenie wniosku w konkursie ERC. Granty będą finansowane ze środków projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB).

Ponad 32 mln zł na krajowe laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem

Opublikowano: 29.05.2024

Projekt „Krajowe laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem” uzyskał dofinansowanie (w wysokości 32 553 656,20 zł) w konkursie Polska Mapa Infrastruktury Badawczej – schemat A

Harmonogram konkursów COP PW oraz oferty dla naukowców (czerwiec 2024 r.)

Opublikowano: 29.05.2024

W witrynie SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2024 r. oraz oferty dla naukowców, szukających możliwości zdobycia doświadczenia w projektach.

ERC Starting Grant 2023: Dr hab. inż. Róża Szweda o swoich badaniach i wskazówkach dla aplikujących

Opublikowano: 29.05.2024

Dr hab. Róża Szweda otrzymała prestiżowy ERC Starting Grant 2023 w naukach ścisłych. Celem jej projektu SHAPE „Evolution of shape-defined macromolecules into functional systems" jest poszerzenie zakresu procesów chemicznych o reakcje selektywne, które będą możliwe dzięki specjalnym katalizatorom.

Wyniki konkursów OPUS 26, SONATA 19 i MINIATURA 8 – 12 projektów PW z dofinansowaniem

Opublikowano: 27.05.2024

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło wyniki konkursów OPUS 26, SONATA 19 i MINIATURA 8 . Wśród laureatów znaleźli się naukowcy z Politechniki Warszawskiej. 

Kalkulator kosztów osobowych dla składających wnioski w konkursach Horyzont Europa oraz EURATOM

Opublikowano: 24.05.2024

Dział Projektów Międzynarodowych COP zaktualizował kalkulator kosztów osobowych na 2024 r.

Spotkanie przedstawicieli projektu ENHANCERIA na PW

Opublikowano: 22.05.2024

W dniach 6 i 7 maja  Centrum Obsługi Projektów (COP) zorganizowało na Politechnice Warszawskiej spotkanie przedstawicieli międzynarodowego projektu „Europejski sojusz uczelni technicznych w zakresie działań badawczych i innowacyjnych” (ENHANCERIA), przygotowane przez prof. Katarzynę Rostek, kierownika projektu na PW. 

63 mln euro na nabory w ramach klastra 6 programu Horyzont Europa

Opublikowano: 20.05.2024

Konkursy w ramach klastra 6 programu Horyzont Europa dotyczą tematów związanych z żywnością, bioekonomią, zasobami naturalnymi, rolnictwem i środowiskiem.

Dwa projekty naukowców z PW wybrane w konkursie Proof of Concept (FNP)

Opublikowano: 17.05.2024

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki pierwszej edycji konkursu Proof of Concept

Konsorcja z udziałem PW z dofinansowaniem w konkursach INFOSTRATEG i Wirtualny Instytut Badawczy

Opublikowano: 13.05.2024

Projekt "Metrologiczna Platforma Wolumetrii w Tomografii Komputerowej" otrzyma dofinansowanie w organizowanym przez NCBR programie INFOSTRATEG. Natomiast projekt "Spersonalizowana diagnostyka śródbłonka naczyniowego w terapii onkologicznej; w kierunku nowoczesnej waskulo-onkologii" został zakwalifikowany do dofinansowania w konkursie Wirtualny Instytut Badawczy. 

NFOŚiGW - program „Wodoryzacja Gospodarki” - konieczna deklaracja uczestnictwa

Opublikowano: 13.05.2024

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Wodoryzacja Gospodarki”.

Znamy wyniki konkursu START (FNP)

Opublikowano: 11.05.2024

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki 32. programu START. Prestiżowe stypendia otrzyma 100 wybitnych młodych naukowców, w tym 2 z PW.

Koła naukowe z PW będą tworzyć innowacje

Opublikowano: 11.05.2024

W  IV edycji konkursu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” do finansowania zakwalifikowano 153 spośród 314 zgłoszonych do konkursu wniosków. Wśród laureatów znalazło się 11 projektów studentów PW.

„EU Funding & Tenders Portal dla początkujących” - wydarzenie HPK MPC

Opublikowano: 10.05.2024

Horyzontalny Punkt Kontaktowy – Makroregion Polska Centralna (HPK MPC) organizuje bezpłatne wydarzenie „EU Funding & Tenders Portal dla początkujących”.