Aktualności

FENG - 2.2 First Team (FNP) – ważne informacje dot. składania wniosków

Opublikowano: 27.09.2023

W związku z ogłoszeniem przez FNP konkursu dla działania 2.2 FENG – First Team przekazujemy istotne informacje odnośnie wewnętrznych ustaleń na uczelni dla osób składających wnioski w tym naborze.

Powstał LOP InTeCh

Opublikowano: 21.09.2023

21 września 2023 r. zostało podpisane kolejne porozumienie dotyczące utworzenia Lokalnego Ośrodka Projektowego (LOP) celem wsparcia administracyjnego projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych. LOP InTeCh obejmuje 2 Wydziały: Wydział Chemicznym oraz Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

Jesień z Horyzontem Europa

Opublikowano: 20.09.2023

Pod koniec września i w październiku odbędzie się wiele wydarzeń promujących program ramowy Horyzont Europa (HE).

Webinarium “ERC and national support measures for researchers in Poland”

Opublikowano: 08.09.2023

Webinarium jest skierowane do naukowców, którzy planują złożyć wniosek w konkursach ERC i będzie prowadzone w języku angielskim.

Pierwszy grant ERC dla PW

Opublikowano: 05.09.2023

Prof. Maciej Trusiak z Wydziału Mechatroniki dołączył do grona laureatów prestiżowych grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). W ramach Starting Grant zrealizuje projekt „Lensless label-free nanoscopy (NaNoLens)”.

Harmonogram konkursów COP PW oraz oferty dla naukowców (wrzesień 2023 r.)

Opublikowano: 05.09.2023

W witrynie SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2023 r. oraz oferty dla naukowców, szukających możliwości zdobycia doświadczenia w projektach.

Dni informacyjne klastra 6 Horyzontu Europa

Opublikowano: 04.09.2023

Komisja Europejska organizuje dni informacyjne dotyczących Klastra 6 - Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko.

Zmiana sposobu wyliczania limitu cross-financingu w projektach FERS

Opublikowano: 04.09.2023

Zgodnie ze stanowiskiem KE do limitu cross-financingu należy wliczyć sumę kosztów bezpośrednich, oznaczonych jako koszty mieszczące się w limicie cross-financingu oraz naliczonych od nich, zgodnie z przyjętą stawka ryczałtową, kosztów pośrednich.

Instrukcja złożenia wniosku w konkursie PRELUDIUM BIS 5 już dostępna

Opublikowano: 30.08.2023

W zakładce Strefa Wiedzy na naszej stronie znaleźć można przygotowaną przez Dział Projektów Krajowych COP instrukcję złożenia wniosku w konkursie PRELUDIUM BIS 5

Kwalifikowalność „trzynastek” na uczelniach - poprawka do ustawy o szkolnictwie wyższym

Opublikowano: 29.08.2023

W lipcu br. do ustawy Prawo oświatowe została wprowadzona poprawka w zakresie kwalifikowalności dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. „trzynastek”, na uczelniach.

Skuteczna interwencja PW ws. konkursu Perły Nauki

Opublikowano: 28.08.2023

Organizowany przez MEiN konkurs Perły Nauki ma na celu umożliwienie wybitnie uzdolnionym studentom prowadzenia badań naukowych pod kierunkiem opiekuna naukowego. W zasadach tegorocznego naboru znalazły się zapisy, które uniemożliwiały w praktyce uczestnictwo w nim studentom PW.

Start zapisów do Akademii Managera HE 4 września

Opublikowano: 28.08.2023

Akademia Managera Programu Ramowego Horyzont Europa (HE) organizowana jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) Programów Badawczych UE w NCBR wspólnie z siecią Horyzontalnych Punktów Kontaktowych.

FENG - 2.7 Proof of Concept (FNP) - składanie wniosków do COP do 4 września

Opublikowano: 25.08.2023

Ze względu na bardzo dużą liczbę wniosków, które przygotowywane są na naszej uczelni w ramach organizowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej naboru FENG 2.7 - Proof of Concept, pragniemy poinformować, że ostateczną datą złożenia finalnej wersji dokumentów do COP jest 4 września br.

Kolejny projekt PW doceniony w konkursie MINATURA 7

Opublikowano: 22.08.2023

Narodowe Centrum Nauki (NCN) opublikowało wyniki ostatniej rundy konkursu MINIATURA 7

Zamknięcie perspektywy 2014-2020 (POIR) – informacja dla beneficjentów

Opublikowano: 21.08.2023

Z uwagi na zbliżający się termin zamknięcia perspektywy finansowej 2014-2020 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) NCBR przypomina, że beneficjent jest zobowiązany złożyć wniosek o płatność końcową najpóźniej w ostatnim dniu kwalifikowalności wydatków, określonym w umowie o dofinansowanie. 

Jak przygotować i złożyć wniosek w konkursie SONATA BIS 13? – zapoznaj się z instrukcją

Opublikowano: 16.08.2023

W zakładce Strefa Wiedzy na naszej stronie znaleźć można kolejną (poprzednie dotyczyły konkursów OPUS 25 i PRELUDIUM 22) przygotowaną przez Dział Projektów Krajowych COP instrukcję złożenia wniosku w konkursie NCN. 

FENG - 2.7 Proof of Concept (FNP) – ważne informacje dot. składania wniosków

Opublikowano: 08.08.2023

W związku z ogłoszeniem przez FNP konkursu dla działania 2.7 FENG - Proof of Concept przekazujemy istotne informacje dot. wewnętrznych ustaleń na uczelni dla osób składających wnioski w tym naborze.

Projekt z PW nagrodzony w konkursie SONATINA 7

Opublikowano: 04.08.2023

Projekt "Wpływ obróbki cieplno-mechanicznej na strukturę i właściwości stali typu RAFM do zastosowań w reaktorach termojądrowych" dr inż. Barbary Wieluńskiej-Kuś z Wydziału Inżynierii Materiałowej uzyskał dofinansowanie (917 914 zł) w organizowanym przez NCN konkursie SONATINA 7

Nabór na ekspertów NCBR i ekspertów w ramach FENG

Opublikowano: 28.07.2023

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór na ekspertów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) w perspektywie 2021-2027.

2 projekty PW z dofinansowaniem w konkursie "Doskonała nauka"

Opublikowano: 25.07.2023

W lipcu rozstrzygnięto organizowany przez MEiN konkurs "Doskonała nauka". Dofinansowanie otrzymają 2 projekty PW. 

Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków UE - stanowisko KE

Opublikowano: 25.07.2023

W wyniku audytu zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków UE Komisja Europejska wydała stanowisko dot. norm i znaków towarowych.

Powstał LOP Konstruktywny i LOP Synergia

Opublikowano: 14.07.2023

13 lipca 2023 r. zostało podpisane porozumienie dotyczące utworzenia 2 Lokalnych Ośrodków Projektowych (LOP) celem wsparcia administracyjnego projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.  LOP Konstruktywny powstał na Wydziale Inżynierii Lądowej, natomiast LOP Synergia obejmuje 3 Wydziały: Wydział Geodezji i Kartografii, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska oraz Wydział Architektury i swoje biuro będzie miał na Wydziale Geodezji i Kartografii.

Horyzont Europa - dofinansowanie wyjazdów na wydarzenia brokerskie

Opublikowano: 11.07.2023

Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie udziału uczestników z Polski w wydarzeniach brokerskich dla klastrów II filaru programu Horyzont Europa organizowanych jako spotkania stacjonarne.

Założenia pierwszego konkursu FERS dot. zwiększenia dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami – konsultacje społeczne

Opublikowano: 11.07.2023

Zapraszamy do przesyłania do COP uwag do opublikowanych założeń pierwszego konkursu dot. zwiększenia dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami w terminie do 20 lipca 2023 r.

Kwalifikowalność dodatków do wynagrodzeń - stanowisko IZ FERS

Opublikowano: 11.07.2023

Instytucja Zarządzająca FERS wydała komunikat dotyczący kwalifikowalności dodatków do wynagrodzeń dla pracowników uczelni w związku z ich udziałem w projektach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) współfinansowanych ze środków EFS+.