Programy

Horyzont 2020

Opublikowano: 15.09.2017

Horyzont 2020 jest programem ramowym Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014–2020, w ramach którego można starać się o granty na:

  • projekty indywidualne (MSCA IF, granty ERC) i w konsorcjum międzynarodowym z instytucjami naukowymi i/lub przedsiębiorstwami,
  • badania naukowe i poszukiwanie nowych rozwiązań,
  • szkolenie młodych naukowców (MSCA ITN, MSCA Cofund) i pracowników (MSCA RISE),
  • wzmocnienie międzynarodowej pozycji naukowej instytucji badawczych (ERA Chairs, Teaming, Twinning). 

Konkursy w programie Horyzont 2020 odpowiadają trzem priorytetom oraz uzupełniającym je celom szczegółowym i działaniom UE.

MNiSW - Inicjatywy i programy wspierające udział w Horyzoncie 2020

Opublikowano: 20.10.2017

W celu wsparcia udziału polskich zespołu badawczych w projektach naukowo-badawczych w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz Euroatom MNiSW proponuje:

  1. Granty na granty,
  2. Premia na Horyzoncie,
  3. Dofinansowanie projektów MSCA-RISE w ramach projektów międzynarodowych współfinansowanych.

MNiSW - COST

Opublikowano: 18.09.2017

COST (European Cooperation in Science and Technology) to struktura instytucjonalna 38 państw europejskich i Izraela, której zadaniem jest organizowanie multilateralnej współpracy naukowo-technicznej krajów członkowskich. Umożliwia ona koordynację na szczeblu europejskim pojedynczych przedsięwzięć badawczych o określonej tematyce, prowadzonych w różnych krajach. 

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Granty Wyszehradzkie

Opublikowano: 24.10.2017

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund) wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czech, Polski, Słowacji i Węgier) oraz Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego. 

NCBR - Fundusz Współpracy Dwustronnej programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

Opublikowano: 30.10.2017

Celem Funduszu Współpracy Dwustronnej jest wzmocnienie stosunków dwustronnych między polskimi i norweskimi podmiotami prowadzącymi działalność badawczo-rozwojową. Służyć mają temu wspólne działania związane z realizacją badań naukowych i/lub prac rozwojowych, popularyzacją efektów zrealizowanych zadań, a także wsparciem komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki.

ESA (Europejska Agencja Kosmiczna) - Open Invitations To Tender

Opublikowano: 26.10.2017

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) to międzynarodowa organizacja krajów europejskich, powołana dla realizacji wspólnego, europejskiego programu badania i pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej, wsparcia rozwoju technologii kosmicznych i usług satelitarnych oraz nowoczesnego i konkurencyjnego przemysłu europejskiego.