Wydarzenia zewnętrzne

Data Organizator Temat
2021-10-22 Krajowy Punkt Kontaktowy, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Klaster 4: Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna - webinarium
2021-10-22 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Warszawie Rozliczanie, kwalifikowalność wydatków, trwałość w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich – webinarium
2021-10-25 Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskie Ekosystemy Innowacji (EIE) –  dzień informacyjny; spotkanie online
2021-10-26 Polska Akademia Nauk ERC – warsztaty za pośrednictwem platformy Zoom
2021-10-26 Ministerstwo Obrony Narodowej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Wojskowa Akademia Techniczna Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych – stacjonarnie; w przypadku zwiększenia liczby zachorowań COViD-19 przewiduje się przejście na formę konferencji online
2021-10-27 Krajowy Punkt Kontaktowy Dzień Informacyjny EIT - spotkanie online
2021-11-09 Krajowy Punkt Kontaktowy Co warto wiedzieć tworząc część budżetową wniosku projektowego w ramach programu Horyzont Europa - szkolenie online
2021-11-18 Krajowy Punkt Kontaktowy Krok po kroku wniosku projektowego w Horyzoncie Europa – Część administracyjna A – spotkanie online
2021-11-19 Krajowy Punkt Kontaktowy Krok po kroku wniosku projektowego w Horyzoncie Europa – Część merytoryczna B – spotkanie online

2021-11-24-

2021-11-25

DELab UW – Digital Economy Lab DEICy 2021 Digital Economy, Internet of Things, Cybersecurity – globalne wyzwania i szanse transformacji cyfrowe

2021-12-01-

2021-12-02

Ministerstwo Edukacji i Nauki Transfer innowacyjnych technologii i wiedzy w fizyce jądrowej – spotkanie brokerskie, wydarzenie zdalne