Wydarzenia zewnętrzne

Data Organizator Temat
2022-05-16 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Spotkanie informacyjne poświęcone naborowi wniosków w konkursie Neon I
2022-05-17-
2022-05-18
Komisja Europejska Misje w programie Horyzont Europa – Dni informacyjne
2022-05-18 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w NCBR Spotkanie Informacyjne nt. Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT)
2022-05-18-
2022-05-19
Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości Politechniki Łódzkiej PACTT SCIENCE BUSINESS INNOVATION EXPO 2022
2022-05-22 Wspólny Sekretariat Interreg Europa Nabór wniosków Interreg Europa – sesje pytań i odpowiedzi ze Wspólnym Sekretariatem
2022-05-23 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w NCBR Tydzień z Klastrami - Klaster 4 – Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna
2022-05-23 Biuro NCBR w Brukseli  Brussels Talks "Is the nuclear energy a silver bullet?"
2022-05-24 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w NCBR Tydzień z Klastrami - Klaster 3 – Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa oraz Klaster 2 – Kultura, kreatywność, społeczeństwo
2022-05-24-2022-05-26 Sieć CHIST-ERA (European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies) CHIST-ERA Conference 2022
2022-05-25 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Klaster 6 – Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko
2022-05-27 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Tydzień z Klastrami - Klaster 5 – Klimat, energia, transport
2022-05-30 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Tydzień z Klastrami - Klaster 1 – Zdrowie
2022-05-31 European Commission’s Joint Research Centre (JRC), Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture (DG EAC) Science and Policy matchmaking event
2022-05-30-2022-06-03 The French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA) and European Commission  X edycja konferencji FISA 2022 & EURADWASTE'22 w obszarze EURATOM
2022-06-02 European and Developing Countries Clinical Trials Partnership Global health EDCTP3 Joint Undertaking info day
2022-06-09 European Molecular Biology Laboratory (EMBL) Online Info Day - cooperation with EMBL: opportunities for Polish scientists