Granty ERC

Informacje dla osób składających wniosek i realizujących grant ERC.

  • materiał informacyjny „Grant ERC – przełomowy krok w karierze naukowej”,
  • zestaw linków wniosków, które uzyskały grant, porad laureatów, materiałów filmowych.