Aktualności

Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014–2020

Opublikowano: 16.05.2018

W ramach przeprowadzonej aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu (SZOOP) wprowadzono szereg zmian.

Harmonogram konkursów na rok 2018 (stan na 15 maja 2018 r.)

Opublikowano: 16.05.2018

W dziale Szkolenia/Materiały zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2018 r. (stan na 15 maja 2018 r.).

NCN ogłosiło wyniki konkursów OPUS 14 i PRELUDIUM 14

Opublikowano: 16.05.2018

NCN ogłosiło wyniki 14. edycji najpopularniejszych konkursów OPUS i PRELUDIUM.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursu START

Opublikowano: 16.05.2018

FNP przyznała roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej.

Wyniki konkursu Młodzi Naukowcy 2017 na projekty na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (2/P/2017)

Opublikowano: 16.05.2018

NCBR przedstawiło listy rankingowe pozytywnie i negatywnie zaopiniowanych wniosków złożonych w ramach konkursu Przyszłościowe technologie dla obronności - konkurs młodych naukowców.

Pierwszy w tym roku numer biuletynu „Fundusze Europejskie na Mazowszu”

Opublikowano: 15.05.2018

Zapraszamy do zapoznania się z treścią pierwszego w tym roku biuletynu „Fundusze Europejskie na Mazowszu”.

Aktualizacja SZOOP PO WER

Opublikowano: 09.05.2018

W dniu 19 kwietnia 2018 roku został zaktualizowany SZOOP PO WER (Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój)

Wykład prof. Rachel Brooks na Seminarium Naukowym WAiNS

Opublikowano: 09.05.2018

Zapraszamy do udziału w VI posiedzeniu Seminarium Naukowego Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW. Seminarium odbędzie się w środę 23 maja 2018 r. o godz. 12.00  w sali 213,  Gmach Główny Politechniki Warszawskiej.

Referat wygłosi: prof. Rachel Brooks (University of Surrey, Wielka Brytania).

Ostatni nabór Interreg Europa: Formularz poszukiwania partnerów dla polskich instytucji

Opublikowano: 27.04.2018

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju udostępniło specjalny formularz  (DOCX 57 KB), za pomocą którego udziela wsparcia podmiotom z Polski w poszukiwaniu zagranicznych partnerów do współpracy w ramach programu Interreg Europa.

Zmiana techniczna listy dokumentów do umowy w ramach PO IR 4.1.1 Wspólne przedsięwzięcie BRIK

Opublikowano: 27.04.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o zmianie technicznej załącznika Lista dokumentów których dostarczenie jest niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 1/4.1.1/2017 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki.

Ogłoszenie wyników w Programie Bloki 200+

Opublikowano: 19.04.2018

NCBR poinformowało o wynikach oceny złożonych wniosków o dopuszczenie do postępowania.

Wspólne Przedsięwzięcie INGA - wydłużenie naboru i zmiany w dokumentacji

Opublikowano: 19.04.2018

Wydłużono nabór oraz wprowadzano zmiany w dokumentacji dla konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Aktualizacja Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020

Opublikowano: 13.04.2018

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało 11 kwietnia br. po raz drugi zaktualizowane Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn na lata 2014–2020.

Dwa projekty z PW z dofinansowaniem w ramach POIR 4.1.1 BRIK

Opublikowano: 13.04.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało informację o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w I konkursie w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK (konkurs 1/4.1.1/2017 BRIK) realizowanego we współpracy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Nabór do Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Opublikowano: 12.04.2018

W związku z ogłoszeniem akcji dotyczącej Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE) informujemy o możliwości udziału i promocji projektu zrealizowanego dzięki Funduszom Europejskim w dniach 11-13 maja 2018 r.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych w konkursach ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2

Opublikowano: 12.04.2018

Na stronie NCN opublikowano dokładne terminy rozmów kwalifikacyjnych w ramach konkursów ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2. Rozmowy odbędą się w czerwcu i lipcu w siedzibie NCN w Krakowie.

FAQ dla realizujących projekty NCN

Opublikowano: 10.04.2018

Na stronie NCN zamieszczono sekcję Najczęściej zadawane pytania przeznaczone dla realizujących projekty.

Harmonogram konkursów na rok 2018 (stan na 4.04.2018)

Opublikowano: 06.04.2018

W dziale Szkolenia/Materiały zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2018 r.

Rozwój kariery młodego naukowca – od studenta do doktora

Opublikowano: 06.04.2018

W Biuletynie PW opublikowano artykuł „Rozwój kariery młodego naukowca – od studenta do doktora”, w którym przedstawiono różne ścieżki rozwoju kariery naukowej i możliwości ubiegania się o granty dla młodych naukowców w zależności od dorobku naukowego i planów.

ENTERPRISE IRELAND uruchomiła 2. konkurs na stypendia na rzecz rozwoju kariery w irlandzkich centrach technologicznych (Career-FIT)

Opublikowano: 28.03.2018

Career-FIT to program stypendialny finansowany z programu Horyzont 2020 i przez Enterprise Ireland. 

Wyniki I konkursu na projekty w ramach konkursu GOSPOSTRATEG

Opublikowano: 27.03.2018

NCBR przedstawiło listę projektów rekomendowanych do finansowania w I konkursie GOSPOSTRATEG.

Harmonogram konkursów na rok 2018

Opublikowano: 14.03.2018

W dziale Szkolenia/Materiały zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2018 r. (stan na 9 marca 2018 r.).

Poradnik beneficjenta RPO WM 2014–2020 w wersji filmowej

Opublikowano: 14.03.2018

W Serwisie Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego zamieszczono Poradnik beneficjenta RPO WM 2014-2020 w formie filmów i infografik.

Baza instytucji zagranicznych szukających możliwości współpracy w ramach Horyzontu 2020

Opublikowano: 12.03.2018

Osoby poszukujące partnerów zagranicznych do projektów realizowanych w ramach Horyzontu 2020 zachęcamy do zapoznania się z bazą na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE.

Fundusze norweskie i EOG – pytania i odpowiedzi

Opublikowano: 09.03.2018

Zachęcamy do zapoznania się z listą pytań i odpowiedzi związanych z konkursem na projekty transgraniczne i ponadnarodowe w ramach Funduszu Współpracy Regionalnej – 1. Nabór.