Aktualności

Wesołych Świąt życzą pracownicy COP PW

Opublikowano: 19.12.2022

Grudzień to w COP-ie zawsze intensywny miesiąc. Skończyły się nabory w najbardziej popularnych konkursach NCN (Opus, Sonata, Preludium Bis i Polonez Bis). Do połowy grudnia trwały też cieszące się dużym zainteresowaniem konkursy Polski Produkt Przyszłości (PARP) i Nutritech (NCBR). 

Nabór na ekspertów w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Opublikowano: 15.12.2022

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) otwiera nabór ekspertów w ramach m.in. programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

EURAXESS - granty i stypendia – grudzień 2022 r.

Opublikowano: 15.12.2022

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (grudzień 2022 r.).

Trwa nabór grantów wewnętrznych PW

Opublikowano: 12.12.2022

Granty wewnętrzne PW mają pomóc naukowcom planującym start w konkursach Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych( ERC) przygotować wniosek.

PW w Horyzoncie Europa na tle innych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki

Opublikowano: 10.12.2022

Z podsumowania polskiego uczestnictwa w Horyzoncie Europa (HE) opublikowanego przez Krajowy Punkt Kontaktowy wynika, że w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego programu ramowego - Horyzontu 2020 dofinansowanie dla polskich jednostek zwiększyło się o 52 proc. przy jednoczesnym wzroście o 41 proc. średniego dofinansowania przypadającego na beneficjenta.

Wyniki konkursów Opus 23 i Preludium 21 – 16 projektów PW z dofinansowaniem

Opublikowano: 10.12.2022

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów OPUS 23 i PRELUDIUM 21. Wśród laureatów znaleźli się naukowcy z Politechniki Warszawskiej. 

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności na lata 2021-2027 zatwierdzone

Opublikowano: 08.12.2022

Od 25 listopada 2022 r. obowiązują Wytyczne dotyczące kwalifikowalności 2021-2027. 

Grudniowe szkolenia dla pracowników PW

Opublikowano: 06.12.2022

Jeszcze w grudniu można skorzystać z 2 szkoleń prowadzonych przez pracowników COP.

Harmonogram konkursów na rok 2022 (stan na 06.12.2022)

Opublikowano: 06.12.2022

witrynie SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2022 r.

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (MIiR/2014-2020/12) CZĘŚCIOWO ZAWIESZONE

Opublikowano: 05.12.2022

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 do 31 grudnia 2023 r.

Dofinansowanie 5 projektów PW z konkursu LIDER XIII

Opublikowano: 02.12.2022

NCBR ogłosił wyniki XIII edycji konkursu LIDER. 

Grudzień z Horyzontem Europa

Opublikowano: 29.11.2022

Na grudzień zaplanowano wiele wydarzeń, mających przybliżyć wszystkim zainteresowanym program ramowy Horyzont Europa.

Jak pozyskać środki na realizację projektów współpracy międzyregionalnej - spotkanie informacyjne nt. Interreg RMB

Opublikowano: 28.11.2022

14 grudnia zapraszamy na zorganizowane przez COP PW spotkanie informacyjne online poświęcone możliwościom pozyskania środków na realizację projektów współpracy międzyregionalnej Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.

Konkurs na stanowisko Dyrektora NCN

Opublikowano: 28.11.2022

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Nauki. 

Szkolenie HPK MPC „Aspekty etyczne w programie Horyzont Europa. Rola eksperta ds. etyki”

Opublikowano: 23.11.2022

Zapraszamy na szkolenie online pt. „Aspekty etyczne w programie Horyzont Europa. Rola eksperta ds. etyki”, organizowane przez Politechnikę Warszawską, konsorcjanta Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Centralna (HPK MPC).

Przypominamy – trwa nabór w konkursie Polski Produkt Przyszłości

Opublikowano: 21.11.2022

Konkurs ma na celu promocję najciekawszych, najbardziej innowacyjnych produktów i rozwiązań z różnych dziedzin, które mają szansę zaistnieć na rynku, realnie przyczyniając się do postępu technologicznego i gospodarczego.

Projekt Wytycznych dotyczących informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 do konsultacji

Opublikowano: 16.11.2022

Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich.

Aktualizacja danych w projektach Komisji Europejskiej

Opublikowano: 16.11.2022

W związku ze zmianą na stanowisku zastępcy kwestora na Politechnice Warszawskiej  pracownicy Działu Projektów Międzynarodowych dokonają aktualizacji danych w portalu  „Funding & Tender opportunities”.

Sukces PW w ostatniej rundzie konkursu MINIATURA 6

Opublikowano: 15.11.2022

Narodowe Centrum Nauki (NCN) opublikowało wyniki ostatniej rundy konkursu MINIATURA 6

Wydłużenie terminu na składnie wniosku oraz aktualizacja dokumentacji konkursu NUTRITECH

Opublikowano: 15.11.2022

NCBR do 12 grudnia 2022 r. wydłużył termin na składanie wniosków w konkursie NUTRITECH.

Programy Interreg Europa, Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa 2021-2027 – łatwiejsze dofinansowanie wkładu własnego

Opublikowano: 14.11.2022

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało procedurę ubiegania się o dofinansowanie wkładu własnego dla partnerów projektów programów Interreg Europa, Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa na lata 2021-2027.

Konsultacje wytycznych dla projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w programach regionalnych (2021-2027)

Opublikowano: 09.11.2022

Wytyczne określają ujednolicone warunki dotyczące realizacji wsparcia w projektach współfinansowanych z EFS+ w Polsce. 

Przygotuj się do konkursu w programie Interreg Europa

Opublikowano: 09.11.2022

Choć drugi nabór w programie Interreg Europa rozpocznie się dopiero 15 marca 2023 r., już teraz można się do niego przygotować, biorąc udział w spotkaniach networkingowych. 

Faktycznie Najlepsi z najlepszych!

Opublikowano: 08.11.2022

11 projektów PW dostanie dofinasowanie w ramach organizowanego przez MEiN konkursu „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” (PO WER). 

Harmonogram konkursów na rok 2022 (stan na 08.11.2022)

Opublikowano: 08.11.2022

witrynie SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2022 r.