Aktualności

Zmiana terminu zakończenia konkursu Studiujesz? Praktykuj!

Opublikowano: 01.10.2015

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że został zmieniony Regulamin konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 w programie Studiujesz? Praktykuj! Działanie 3.1  Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Zmiana dotyczy wydłużenia terminu naboru wniosków do dnia 21 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji na stronie NCBiR.

Spotkanie: Ulgi na innowacje oraz instrumenty wsparcia prac badawczo-rozwojowych

Opublikowano: 01.10.2015

W dniu 29 marca br. odbyło się spotkanie pn.: Ulgi na innowacje oraz instrumenty wsparcia prac badawczo-rozwojowych. Zastosowanie, przykłady, praktyczne porady. Spotkanie zostało zorganizowane  przez Pracodawców RP (www.pracodawcyrp.pl) we współpracy z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, tj.: Działem Wsparcia Projektów reprezentowanym przez p. Magdalenę Lipka-Chudzik – Kierownika, p. Magdalenę Mielniczuk – Głównego Specjalistę oraz p. Marcina Postawka – Zastępcę Dyrektora CZIiTT PW.

Wydłużenie terminu w konkursie 1.1 RPO WM

Opublikowano: 20.02.2013

Zarząd Województwa Mazowieckiego wydłużył termin naboru w ramach konkursu 1.1 RPO WM do dnia 4 maja 2017 r.

Więcej informacji na stronie RPO WM.

Publikacja na temat Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Opublikowano: 20.02.2013

Z myślą o wszystkich zainteresowanych Programem Polska Cyfrowa powstała krótka publikacja, która wyjaśnia m.in. jaki jest cel programu, kto może się ubiegać o dotację oraz jakie projekty mają szanse na dofinansowanie. Zachęcamy do zapoznania się z publikacja i do aplikowania o środki w ramach konkursów w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa.

Publikacja jest dostępna na Portalu Funduszy Europejskich

Komunikat w sprawie zmian dokumentacji konkursowej – Konkurs 1/4.1.4/2017/POIR „Projekty aplikacyjne”

Opublikowano: 20.02.2013

W związku z przyjęciem przez Komitet Monitorujący PO IR w dniu 22 czerwca br. aktualizacji kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.1.4 ułatwiającej realizację projektów i wdrażanie ich wyników w działalności gospodarczej, w trakcie konkursu ogłoszonego 5 czerwca br. wprowadzono poniższe zmiany w dokumentacji:

Nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS

Opublikowano: 20.02.2013