Aktualności

Sposób wyliczania okresu trwałości w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Opublikowano: 25.09.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przedstawiło sposób wyliczania okresu trwałości w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Przedłużenie naboru w konkursie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: „Projekty badawczo – rozwojowe”, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R

Opublikowano: 19.09.2018

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w dniu 18 września 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach konkursu nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-080/18 do dnia 24 października 2018 r. do godz. 15.00.

Rozwój kariery naukowca – od doktora do doświadczonego naukowca

Opublikowano: 19.09.2018

W Biuletynie PW opublikowano kolejny artykuł z cyklu „Rozwój kariery naukowca”. Tym razem prezentujemy różne ścieżki rozwoju kariery naukowej i możliwości ubiegania się o granty dla naukowców ze stopniem doktora w zależności od dorobku naukowego i planów. Artykuł dostępny jest również na stronie www.cop.pw.edu.pl w dziale Szkolenia/Materiały.

Spotkania informacyjne z ekspertami MNiSW – jak wdrożyć przepisy Konstytucji dla Nauki w swojej uczelni

Opublikowano: 12.09.2018

 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  uruchamia cykl spotkań informacyjnych na temat poszczególnych aspektów Konstytucji dla Nauki. Spotkania przeznaczone są dla kadry zarządzającej uczelniami – rektorów, prorektorów, kanclerzy i kwestorów.

Informacja o skierowaniu do etapu negocjacji wniosków w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18

Opublikowano: 12.09.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, publikuje listę wniosków zakwalifikowanych do etapu negocjacji w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 pt. „Trzecia Misji Uczelni”, dotyczącym opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.

COP PW zaprasza na szkolenie "Krajowe projekty badawcze – aktualna oferta konkursowa, ze szczególnym uwzględnieniem konkursów NCN: Opus 16, Preludium 16 i Sonata 14"

Opublikowano: 04.09.2018

Prowadzący szkolenie: pracownicy COP PW.
Termin: 10 października 2018 r., godz. 10:00.
Miejsce: sala 4.04, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.

EURAXESS - granty i stypendia wrzesień 2018

Opublikowano: 04.09.2018

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (wrzesień 2018 r.).

Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin NCN w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce

Opublikowano: 04.09.2018

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła nabór kandydatów na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu RPMA.01.02.00-IP.01-14-080/188.08.2018

Opublikowano: 29.08.2018

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w dniu 28 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach konkursu nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-080/18 do dnia 26 września 2018 r. do godz. 15:00.

Zmiana harmonogramu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Opublikowano: 23.08.2018

Wprowadzono zmiany w harmonogramie naborów wniosków w Programie Polska Cyfrowa.

Warsztaty w laboratorium komputerowym dla kandydatów na ekspertów Komisji Europejskiej, oceniających wnioski w programie ramowym badań i innowacji HORYZONT 2020

Opublikowano: 10.08.2018

Dnia 23 sierpnia 2018 r. na Politechnice Warszawskiej odbędą się „Warsztaty w laboratorium komputerowym dla kandydatów na ekspertów Komisji Europejskiej, oceniających wnioski w programie ramowym badań i innowacji na lata 2014-2020 - HORYZONT 2020”.

MNiSW – przyjmowanie wniosków do 30 września 2018 r.

Opublikowano: 07.08.2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że w związku z planowanym na 1 października 2018 r. wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce został skrócony termin naboru wniosków w ramach programów ogłoszonych na podstawie ww. ustawy. 

Monitorowanie uczestników projektów – prezentacja NCBR

Opublikowano: 06.08.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie wypełniania formularzy monitorowania uczestników projektów opublikowało prezentację zawierającą najczęściej występujące kwestie problemowe, m.in. jak poprawnie wypełnić formularz i na co  zwrócić szczególną uwagę w przypadku wpisywania danych do systemu SL2014.

PO WER – Podręcznik Beneficjenta wersja 2.2

Opublikowano: 06.08.2018

Na stronie NCBR opublikowano zaktualizowany Podręcznik Beneficjenta wersja 2.2 przeznaczony dla osób realizujących projekty w ramach PO WER.

Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin NCN w grupie nauk ścisłych i technicznych

Opublikowano: 17.07.2018

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła nabór kandydatów na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki w grupie nauk ścisłych i technicznych. 

Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri – zgłoszenia jednostek

Opublikowano: 02.07.2018

W ramach 2. edycji konkursu Dioscuri NCN zaprasza jednostki do zgłaszania gotowości utworzenia Centrów Doskonałości Naukowej w swojej strukturze organizacyjnej.

Nabór kandydatów na członków Rady NCN

Opublikowano: 02.07.2018

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki.

Stosowanie zasady konkurencyjności oraz rozeznanie rynku w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020

Opublikowano: 02.07.2018

W serwisie programu PO WER opublikowano materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Przewodnik po danych osobowych w projektach PO WER dla Wnioskodawców i Beneficjentów

Opublikowano: 27.06.2018

Przewodnik po danych osobowych w projektach PO WER dla Wnioskodawców i Beneficjentów wyjaśnia zagadnienia, o których mowa w RODO oraz w umowach o dofinansowanie projektu, a także zawiera przykłady zastosowania konkretnych rozwiązań.

Podręcznik wdrażania Interreg Europa Środkowa - wersja 3.0 - polskie tłumaczenie

Opublikowano: 27.06.2018

W maju 2018 r. dokonano aktualizacji podręcznika wdrażania programu Interreg Europa Środkowa. 

PO PC – aktualizacja harmonogramu konkursów na 2018 r.

Opublikowano: 26.06.2018

Wprowadzono zmiany w harmonogramie naborów wniosków w Programie Polska Cyfrowa na 2018 r. 

COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych – seminarium UW

Opublikowano: 15.06.2018

Dnia 2 lipca 2018 r. Uniwersytet Warszawski organizuje seminarium nt. możliwości udziału w programie COST (European Cooperation in  Science and Technology).

Interreg Europa – poszukiwanie partnerów do współpracy w czwartym, ostatnim naborze wniosków

Opublikowano: 15.06.2018

Do 22 czerwca 2018 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ostatnim, czwartym naborze w ramach programu Interreg Europa.

Drugi nabór wniosków o wprowadzenie zmian w projektach FNP realizowanych w ramach działania 4.4 PO IR

Opublikowano: 15.06.2018

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz drugi umożliwiła laureatom programów TEAM, TEAM-TECH (wraz z modułami Core Facility i Core Facility Plus) oraz FIRST TEAM, HOMING i POWROTY składanie wniosków o wprowadzenie zmian w projektach.