Aktualności

Polonez BIS 3 - dostępne materiały z webinariów

Opublikowano: 02.11.2022

Zainteresowani udziałem w trwającym konkursie POLONEZ BIS 3 mogą obejrzeć nagrania z webinariów oraz zapoznać się z prezentacjami i odpowiedziami na pytania z sesji Q&A.

EURAXESS - granty i stypendia – listopad 2022 r.

Opublikowano: 02.11.2022

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (listopad 2022 r.).

Konkursy NCN i NCBR a skala TRL

Opublikowano: 26.10.2022

Coraz częściej w konkursach ogłaszanych przez NCBR, NCN lub inne instytucje finansujące badania przemysłowe i prace rozwojowe pojawia się pojęcie TRL. 

Wydłużenie terminu na składnie wniosku oraz aktualizacja dokumentacji konkursu Hydrostrateg

Opublikowano: 24.10.2022

NCBR do 14 listopada 2022 r. wydłużył termin na składanie wniosków w konkursie Hydrostrateg.

Nabór kandydatów na członków Rady NCBiR

Opublikowano: 19.10.2022

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosił nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Fundusze europejskie - wytyczne na lata 2021-2027

Opublikowano: 17.10.2022

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało informacje o obowiązujących oraz zatwierdzonych wytycznych niezbędnych do wnioskowania i realizacji projektów w latach 2021-2027. 

„Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” - limit wniosków

Opublikowano: 13.10.2022

W związku z limitem składania wniosków przez uczelnię w programie „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” komisja do oceny wniosków podejmie decyzję, które przedstawione do podpisów wnioski zostaną złożone do ministerstwa. 

Nowa odsłona newslettera COP PW

Opublikowano: 12.10.2022

Centrum Obsługi Projektów rusza z nowym układem informacji o funduszach krajowych, międzynarodowych i strukturalnych, które przekazujemy pracownikom PW już od 5 lat, regularnie co tydzień.

5 lat COP – osiągnięcia i plany na przyszłość

Opublikowano: 12.10.2022

Dyrektor COP PW Małgorzata Woźniak opowiada o największych wyzwaniach ostatnich 5 lat, obecnych działaniach, współpracy w ramach PW i planach na kolejne 5 lat.

Jak dostać grant ERC? Warsztat i spotkanie informacyjne PAN

Opublikowano: 05.10.2022

Dla zainteresowanych aplikowaniem w konkursach ERC Polska Akademia Nauk organizuje dwa wydarzenia. 

Konkurs NCN na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin HS, ST i NZ

Opublikowano: 05.10.2022

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (1 stanowisko), w grupie nauk ścisłych i technicznych (1 stanowisko) oraz w grupie nauk o życiu (2 stanowiska).

Projekt PW z dofinansowaniem w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Opublikowano: 05.10.2022

Projekt „Closing local water circuits by recirculating nutrients and water and using them in nature” (ReNutriWater) pod kierownictwem w PW prof. Moniki Żubrowskiej-Sudoł z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska otrzymał dofinansowanie w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027. 

EURAXESS - granty i stypendia – październik 2022 r.

Opublikowano: 05.10.2022

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (październik 2022 r.).

Harmonogram konkursów na rok 2022 (stan na 04.10.2022)

Opublikowano: 05.10.2022

witrynie SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2022 r.

Interreg Europa Środkowa – rozpoczęcie drugiego naboru projektów 22 marca 2023 r.

Opublikowano: 26.09.2022

Komitet monitorujący Interreg Europa Środkowa zapowiedział, że znaczna część budżetu drugiego naboru projektów, planowanego na 22 marca 2023 r., zostanie przeznaczona na wsparcie klasycznych projektów współpracy transnarodowej. 

NCN zmienia wykaz paneli dyscyplin

Opublikowano: 21.09.2022

Rada NCN podjęła decyzję o reorganizacji paneli dziedzinowych w dziale ST – nauki ścisłe i techniczne; został utworzony nowy panel ST11: Inżynieria materiałowa. 

Webinarium NCN dla obsługujących administracyjnie projekty badawcze

Opublikowano: 21.09.2022

Narodowe Centrum Nauki organizuje kolejne webinarium szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez NCN. 

KE udostępnia materiały o unijnym prawie antydyskryminacyjnym

Opublikowano: 21.09.2022

Publikacje elektroniczne, seminaria i kurs internetowy „Wprowadzenie do unijnego prawa antydyskryminacyjnego” to niektóre materiały udostępnione przez KE na stronie e-justice.europa.eu

Program Nauka dla Społeczeństwa w 2023 r. – konieczna deklaracja przygotowania wniosku

Opublikowano: 14.09.2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) wznawia nabór wniosków do programu Nauka dla Społeczeństwa. 

Rozpoczęły się prace Komitetu Konsultacyjnego ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych Interreg w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Opublikowano: 14.09.2022

Pierwsze inauguracyjne posiedzenie Komitetu Konsultacyjnego ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych Interreg 2021-2027 (Komitet Konsultacyjny Interreg) odbyło się 5 września 2022 r.

Myślisz o grancie ERC? Zapisz się na warsztaty lub spotkanie informacyjne

Opublikowano: 14.09.2022

Osoby zainteresowane aplikowaniem w konkursach ERC mogą skorzystać w najbliższym czasie z kilku okazji, by przygotować lepszy wniosek. 

Dołącz do prac nad „mapą drogową” w dziedzinie fotoniki dla Europy

Opublikowano: 14.09.2022

Osoby zainteresowane pracami nad nową strategiczną agendą badawczą dla fotoniki w Europie, która będzie podstawą do przyszłych konkursów Horyzontu Europa, mogą włączyć się w proces jej tworzenia uczestnicząc w cyklu warsztatów, planowanych we wrześniu oraz w październiku br.

Wskocz do projektu – mechanizm Hop On

Opublikowano: 14.09.2022

Do 10 listopada 2022 r. można skorzystać z możliwości dołączenia w roli partnera do projektów realizowanych w Horyzoncie Europa. 

PW w raporcie NCBR o efektach wsparcia projektów B+R

Opublikowano: 07.09.2022

NCBR opublikował wyniki badania BRadar+, czyli kompleksowego, cyklicznego badania efektów udzielanego wsparcia. Raport dotyczy doświadczeń instytucji naukowych w aplikowaniu i realizowaniu projektów B+R.

PO WER 2014-2020 – zalecenia w zakresie wprowadzania mechanizmów przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych

Opublikowano: 07.09.2022

Instytucja Zarządzająca dokonała aktualizacji zapisów zaleceń w zakresie wprowadzania mechanizmów przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.