Aktualności

EURAXESS - granty i stypendia maj 2019 r.

Opublikowano: 08.05.2019

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (maj 2019 r.).

Nabór projektów do VI edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich!

Opublikowano: 17.04.2019

Do 15 kwietnia 2019 r. można zgłaszać swoje projekty do Dni Otwartych Funduszy Europejskich, które odbędą się w dniach 10-12 maja br. 

Spotkanie z zespołem redakcyjnym Web of Science i warsztaty dla wydawców polskich czasopism naukowych

Opublikowano: 09.04.2019

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Clarivate Analytics i redakcją bazy Web of Science zapraszają na warsztaty doskonałości wydawniczej. 

EURAXESS - granty i stypendia kwiecień 2019 r.

Opublikowano: 09.04.2019

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (kwiecień 2019 r.).

Zaproszenie do rejestracji w bazie partnerów funduszy EOG i funduszy norweskich

Opublikowano: 02.04.2019

Na stronie Research Council of Norway (RCN) dostępna jest wyszukiwarka dla instytucji chcących wziąć udział w programach badawczych w ramach III edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy Norweskich i EOG).

Dzień z Horyzontem 2020

Opublikowano: 25.03.2019

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza do udziału w wydarzeniu Dzień z Horyzontem 2020, który odbędzie się w 4 kwietnia 2019 r. w CZIiTT PW.

EURAXESS - granty i stypendia marzec 2019 r.

Opublikowano: 05.03.2019

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (marzec 2019 r.).

Granty wewnętrzne dla pracowników Politechniki Warszawskiej, wspierające złożenie wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC)

Opublikowano: 27.02.2019

W marcu br. zostanie ogłoszona Decyzja Rektora PW dotycząca konkursu na granty wewnętrzne dla pracowników PW planujących złożenie wniosku o grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). 

Komisja Europejska rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń w ramach konkursu REGIOSTARS 2019

Opublikowano: 27.02.2019

Celem konkursu REGIOSTARS Awards 2019  jest promocja innowacyjnych projektów, które otrzymały dofinansowanie z funduszy europejskich.

Poradniki dotyczące aplikowania o granty MSCA w programie Horyzont 2020

Opublikowano: 20.02.2019

Na stronie projektu Net4Mobility+ zamieszczono poradniki dotyczące aplikowania o granty Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA).

Aspekty finansowe i prawne w programie Horyzont 2020 - poradnik ekspertów Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

Opublikowano: 15.02.2019

Uwertura 3 - konkurs NCN dla osób planujących złożyć wniosek o grant ERC (European Research Council)

Opublikowano: 13.02.2019

Do 15 marca 2019 r. osoby planujące złożyć wniosek o grant ERC realizowany w polskiej jednostce naukowej mogą ubiegać się o dofinansowanie stażu w zagranicznym zespole naukowym realizującym własny grant ERC w ramach konkursu NCN Uwertura 3.

Informacja o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Opublikowano: 08.02.2019

Dnia 6 lutego 2019 r. została podpisana 14. wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER). Od tego dnia jest stosowana zmieniona treść dokumentu.

EURAXESS - granty i stypendia luty 2019 r.

Opublikowano: 05.02.2019

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (luty 2019 r.).

NCBR - informacja dotycząca wypłat transz dofinansowania

Opublikowano: 31.01.2019

NCBR informuje, że w związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie budżetowej na rok 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów) wypłaty środków w ramach dotacji celowej zostaną uruchomione po wejściu w życie wyżej wymienionej ustawy oraz podpisaniu w następstwie umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Udostępnienie bazy informacji i dokumentów COP PW w SharePoint

Opublikowano: 30.01.2019

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, Centrum Obsługi Projektów PW przygotowało specjalnie dla pracowników PW witrynę SharePoint z informacjami i dokumentami niedostępnymi w publicznych źródłach, np. na stronie internetowej COP (ww.cop.pw.edu.pl), a ułatwiającymi przygotowanie i składanie wniosków w konkursach na projekty badawcze oraz realizację projektów na uczelni.

Asystent Innowacji - aplikacja online NCBR

Opublikowano: 18.01.2019

NCBR przygotowało aplikację online dla osób zainteresowanych realizacją nowatorskich projektów. Dzięki Asystentowi Innowacji przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą bezpłatnie zweryfikować założenia swojego projektu i dowiedzieć się, na ile wpisują się one w kluczowe kryteria oceny projektów dofinansowywanych przez NCBR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

Nowa lista 15 krajowych inteligentnych specjalizacji obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

Opublikowano: 16.01.2019

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaktualizowało listę i szczegółowy opis krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS).

Raport końcowy z realizacji projektu w ramach III konkursu polsko-tajwańskiego

Opublikowano: 16.01.2019

NCBR udostępnił wzór raportu końcowego z realizacji projektu w ramach III konkursu polsko-tajwańskiego. Raport należy złożyć w terminie określonym w umowie o wykonanie i finansowanie projektu.

Aktualizacja Podręcznika Beneficjenta - Centralny system teleinformatyczny SL2014

Opublikowano: 09.01.2019

W związku z wdrożeniem w dniu 7 grudnia 2018 r. zmian w systemie SL2014, na Portalu Fundusze Europejskie zamieszczono nową wersję Podręcznika beneficjenta w wersji 2.4.

Przedłużenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 3.1.2 Rozwój MŚP - bony na doradztwo

Opublikowano: 09.01.2019

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych poinformowała, że Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach konkursu nr RPMA.03.01.02-IP.01-14-083/18 (Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu – Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP, typ projektów: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo) do dnia 28 lutego 2019 r. do godz. 15.00.

EURAXESS - granty i stypendia styczeń 2019 r.

Opublikowano: 08.01.2019

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (styczeń 2019 r.).

Interpretacja art. 6a ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Opublikowano: 04.01.2019

Instytucja Zarządzająca przygotowała interpretację zapisu art. 6a ustawy Prawo Zamówień Publicznych o zamówieniach udzielanych w częściach, w związku z zapisami w podrozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zmiany w Programie Wiedza Edukacja Rozwój przyjęte przez Komisję Europejską

Opublikowano: 21.12.2018

W dniu 14 grudnia 2018 r. Komisja Europejska podjęła decyzję w sprawie zmian w Programie Wiedza Edukacja Rozwój, które umożliwią usunięcie szeregu barier w dostępie do usług publicznych, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze. Obecnie trwają oczekiwania na notyfikację decyzji, dzięki której wejdzie ona w życie.

Wprowadzenie wzoru oświadczenia składanego wraz z wnioskiem o płatność (RPO WM)

Opublikowano: 11.12.2018

Na stronie serwisu Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego pojawił się komunikat dotyczący załączania od 5 grudnia 2018 r.  wraz z każdym wnioskiem o płatność rozliczającym wydatki realizowane w ramach zasady konkurencyjności załącznika pod nazwą: „OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA do wniosku o płatność w sprawie powiązań kapitałowo-osobowych w projekcie.”