Kolejny projekt PW doceniony w konkursie MINATURA 8

Narodowe Centrum Nauki (NCN) opublikowało drugą listę rankingową w konkursie MINIATURA 8

Dr inż. Krzysztof Jankowski z Wydziału Mechanicznego Technologicznego otrzymał 49 995 zł na działanie "Konstytutywne modelowanie tkanki kostnej i chrzęstnej stawów skroniowożuchwowych na poziomie mikrostrukturalnym: badania pilotażowe mechaniki pracy stawów skroniowo-żuchwowych w przebiegu choroby zwyrodnieniowej na modelu konia".

Konkurs MINIATURA wspiera realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. 

Nabór wniosków w konkursie MINIATURA 8 trwa do 31 lipca 2024 r. Wnioski są oceniane w miarę ich wpływu do NCN, a wyniki publikowane są raz w miesiącu.

O wcześniejszych wynikach konkursu MINIATURA 8 pisaliśmy tutaj.