Nowe inicjatywy programu Digital Europe: 108 mln euro na umiejętności i technologie cyfrowe

Program Digital Europe ogłosił nowe nabory, przeznaczając ponad 108 milionów euro na rozwój cyfrowych i technologicznych zdolności Unii Europejskiej. 

Nowe konkursy mają na celu wzmocnienie pozycji Europy jako lidera w dziedzinie technologii, ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji (AI), specjalistycznych programów edukacyjnych, wsparcia dla projektów wielokrajowych oraz walki z dezinformacją. Więcej informacji możne znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.