Wydarzenia zewnętrzne

Data wydarzenia Rejestracja Organizator Temat
2023-09-26 2023-09-25 Sieć Punktów Informacyjnych
Funduszy Europejskich w województwie mazowieckim
szkolenie stacjonarne - Prawo Zamówień Publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz zasada konkurencyjności w projektach unijnych realizowanych na terenie województwa mazowieckiego w ramach RPO WM 2014-2020 oraz FEM na lata 2021-2027
2023-09-27 bez wyznaczonego terminu IPPT PAN szkolenie on-line: Prezentacja i pitch w EIC Accelerator – z perspektywy ekspertów oceniających
2023-09-27 2023-09-26 MJWPU szkolenie stacjonarne Zasady wypełnienia i składanie wniosku aplikacyjnego w systemie MEWA. Realizacja zamówień publicznych zgodnie z zasadą DNSH
2023-09-27
2023-09-28
bez wyznaczonego terminu KE dni  informacyjne w ramach Klastra 6 "Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko"
2023-09-28 bez wyznaczonego terminu KPK/NCBR webinar: ERC and national support measures for researchers in Poland
2023-10-05
2023-10-24
bez wyznaczonego terminu KE Horizon Implementations Days 2023
2023-10-11
2023-10-12
bez wyznaczonego terminu KE dni informacyjne dla klastra 4 „Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna”
2023-10-17 bez wyznaczonego terminu KE dni informacyjne dla klastra 5 „Klimat, energia, transport”
2023-10-17 bez wyznaczonego terminu KE Info session on the MSCA Green Charter: a quick guide and practical ideas to conduct your projects sustainably
2023-10-18 bez wyznaczonego terminu KE dni informacyjne dla klastra 2 „Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne”
2023-10-18 2023-09-30 Greenet spotkanie brokerskie dla klastra 5 „Klimat, energia, transport”
2023-10-19 bez wyznaczonego terminu Net4Society spotkanie brokerskie dla klastra 2  „Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne”
2023-10-27 2023-10-27 Enterprise Europe Network wydarzenia brokerskie dla Kluczowych Technologii Prorozwojowych
2023-11-14
2023-11-15
bez wyznaczonego terminu KE MSCA Presidency conference: MSCA diverse research careers to tackle global challenges
2023-11-21 bez wyznaczonego terminu MFiPR konferencja Interreg Lokalne wyzwania, międzynarodowe wyzwania