Wydarzenia zewnętrzne

Data wydarzenia Rejestracja Organizator Temat
2023-03-27 bez wyznaczonego terminu HPK Polska Centralna szkolenie „Aspekty etyczne w programie Horyzont Europa. Rola eksperta Komisji Europejskiej ds. etyki”
2023-03-28 bez wyznaczonego terminu Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa seminarium informacyjne nt. drugiego naboru wniosków w programie Interreg Europa 2021-2027
2023-03-29 bez wyznaczonego terminu KPK, NCBR warsztaty: Elementy dobrego wniosku do ERC
2023-03-30 2023-03-26 KPK, NCBR dzień informacyjny partnerstwa ds. biogospodarki – konkursy 2023
2023-04-04 bez wyznaczonego terminu KE Euratom Work Programme 2023-25
2023-04-04 2023-04-03 Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa Środowa "Nabór projektów w programie Interreg Europa Środkowa" –  seminarium informacyjne 
2023-04-04 bez wyznaczonego terminu KPK "Włączanie wymiaru płci w treści badań i innowacji" – warsztat dla wnioskodawców Horyzontu Europa
2023-04-05
2023-04-06
bez wyznaczonego terminu Ministerstwo Klimatu i Środowiska szkolenie online „Nowa perspektywa finansowa 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem programu FEnIKS”
2023-04-20 bez wyznaczonego terminu KE CBE JU Info Day 2023