Osoby do kontaktu:

mgr Edyta Czerwonka

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 80

Granty ERC

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych - informacje ogólne

Aktualne konkursy ERC

Horyzont Europa - ERC Advanced Grant 2022

Składanie wniosków: KE (Funding & Tenders Portal): 20.01.2022 - 28.04.2022

Horyzont Europa - ERC Consolidator Grant 2022

Składanie wniosków: KE (Funding & Tenders Portal): 19.10.2021 - 17.03.2022

Granty wewnętrzne PW wspierające złożenie wniosku w konkursie ERC

Edycja 2022

Edycja 2021

Edycja 2020

Edycja 2019