Osoby do kontaktu:

mgr Edyta Czerwonka

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 80

Granty ERC

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych - informacje ogólne

Aktualne konkursy ERC

Horyzont Europa - ERC Advanced Grants 2021

Składanie wniosków: do KE (Funding & Tenders Portal) - wstępne terminy: 20.05.2021 - 31.08.2021

Horyzont Europa - ERC Synergy Grants 2021

Składanie wniosków: KE (Funding & Tenders Portal): 15.07.2021 - 10.11.2021

Granty wewnętrzne PW wspierające złożenie wniosku w konkursie ERC

Edycja 2021

Edycja 2020 

Edycja 2019