Aktualności

EURAXESS - granty i stypendia – luty 2023 r.

Opublikowano: 08.02.2023

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (luty 2023 r.).

Pierwsze konkursy z programu FENG startują już w lutym 2023 r.

Opublikowano: 08.02.2023

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) to program finansowany przez Unię Europejską, którego celem jest wspieranie rozwoju nowoczesnej gospodarki w całej Europie. 

Informacja na temat składania raportów rocznych za 2022 r. do Narodowego Centrum Nauki

Opublikowano: 07.02.2023

W związku z terminem składania raportów rocznych do Narodowego Centrum Nauki do 31 marca 2023 r. zwracamy się z uprzejmą prośbą o dostarczanie raportów do COP najpóźniej do 17 marca 2023 r.

Konkursy MEiN – konieczna deklaracja uczestnictwa w związku z limitem wniosków

Opublikowano: 07.02.2023

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło 2 konkursy dotyczące upowszechniania nauki.

Premia na Horyzoncie - zbliża się termin składania raportów

Opublikowano: 31.01.2023

Zbliża się terminem składania raportów za 2022 r. w przedsięwzięciu Premia na Horyzoncie (edycja 1 i 2).

Naukowiec z PW nagrodzony w konkursie EN-UAC China Call

Opublikowano: 31.01.2023

Projekt E-Laas: Optymalna energetycznie logistyka miejska jako usługa, którego kierownikiem jest dr hab. inż. Emilian Szczepański z Wydziału Transportu, otrzyma dofinansowanie w wysokości 878 107 zł.

Przygotuj się do naborów w programach Interreg Europa i Interreg Europa Środkowa

Opublikowano: 31.01.2023

W marcu 2023 r. rozpoczną się drugie nabory w programach Interreg Europa i Interreg Europa Środkowa.

Już wkrótce uruchomienie FERS (Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027)

Opublikowano: 24.01.2023

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) to następca Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). 

Konsultacje wytycznych dotyczących korzystania z usług ekspertów w programach Interreg 2021-2027

Opublikowano: 20.01.2023

Wytyczne mają regulować kwestie korzystania z pomocy ekspertów zewnętrznych podczas oceny wniosków o dofinansowanie w programach Interreg. 

Lump Sum w Horyzoncie Europa: Jak to działa? Jak przygotować wniosek?

Opublikowano: 20.01.2023

W związku z rosnącą liczbą projektów rozliczanych ryczałtowo, tzw. Lump Sum, Komisja Europejska przygotowała na ten temat szkolenie. 

Konkursy Horyzontu Europa a TRL

Opublikowano: 18.01.2023

Poziomy gotowości technologicznej (Technology Readiness Level, TRL), o których już pisaliśmy w kontekście konkursów NCN i NCBR, są także istotne w konkursach Horyzontu Europa. Planując zadania w projekcie, należy obowiązkowo uwzględnić wytyczne, z którego poziomu TRL na który mamy przeprowadzić nasz pomysł.

Pierwsze sukcesy naukowców PW w 2023 r.

Opublikowano: 11.01.2023

Na początku roku rozstrzygnięto już kilka konkursów organizowanych przez NCBR. Naukowcy PW zostali docenieni w 3 z nich.

Rozpoczyna się nabór do kolejnej edycji V4 Training dla doświadczonych menadżerów badań

Opublikowano: 10.01.2023

Szkolenie "V4 Training for Research Project Managers” kierowane jest do menedżerów badań pracujących w działach projektów uczelni, instytutów naukowych i badawczych odpowiedzialnych za pozyskiwanie, zarządzanie i raportowanie.

Program FEnIKS 2021-2027 coraz bliżej

Opublikowano: 04.01.2023

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) to największy program polityki spójności w Unii Europejskiej. 

EURAXESS - granty i stypendia – styczeń 2023 r.

Opublikowano: 03.01.2023

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (styczeń 2023 r.).

Wesołych Świąt życzą pracownicy COP PW

Opublikowano: 19.12.2022

Grudzień to w COP-ie zawsze intensywny miesiąc. Skończyły się nabory w najbardziej popularnych konkursach NCN (Opus, Sonata, Preludium Bis i Polonez Bis). Do połowy grudnia trwały też cieszące się dużym zainteresowaniem konkursy Polski Produkt Przyszłości (PARP) i Nutritech (NCBR). 

Nabór na ekspertów w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Opublikowano: 15.12.2022

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) otwiera nabór ekspertów w ramach m.in. programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

EURAXESS - granty i stypendia – grudzień 2022 r.

Opublikowano: 15.12.2022

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (grudzień 2022 r.).

Trwa nabór grantów wewnętrznych PW

Opublikowano: 12.12.2022

Granty wewnętrzne PW mają pomóc naukowcom planującym start w konkursach Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych( ERC) przygotować wniosek.

PW w Horyzoncie Europa na tle innych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki

Opublikowano: 10.12.2022

Z podsumowania polskiego uczestnictwa w Horyzoncie Europa (HE) opublikowanego przez Krajowy Punkt Kontaktowy wynika, że w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego programu ramowego - Horyzontu 2020 dofinansowanie dla polskich jednostek zwiększyło się o 52 proc. przy jednoczesnym wzroście o 41 proc. średniego dofinansowania przypadającego na beneficjenta.

Wyniki konkursów Opus 23 i Preludium 21 – 16 projektów PW z dofinansowaniem

Opublikowano: 10.12.2022

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów OPUS 23 i PRELUDIUM 21. Wśród laureatów znaleźli się naukowcy z Politechniki Warszawskiej. 

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności na lata 2021-2027 zatwierdzone

Opublikowano: 08.12.2022

Od 25 listopada 2022 r. obowiązują Wytyczne dotyczące kwalifikowalności 2021-2027. 

Grudniowe szkolenia dla pracowników PW

Opublikowano: 06.12.2022

Jeszcze w grudniu można skorzystać z 2 szkoleń prowadzonych przez pracowników COP.

Harmonogram konkursów na rok 2022 (stan na 06.12.2022)

Opublikowano: 06.12.2022

witrynie SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2022 r.

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (MIiR/2014-2020/12) CZĘŚCIOWO ZAWIESZONE

Opublikowano: 05.12.2022

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 do 31 grudnia 2023 r.