Aktualności

NCN zmienia wykaz paneli dyscyplin

Opublikowano: 21.09.2022

Rada NCN podjęła decyzję o reorganizacji paneli dziedzinowych w dziale ST – nauki ścisłe i techniczne; został utworzony nowy panel ST11: Inżynieria materiałowa. 

Webinarium NCN dla obsługujących administracyjnie projekty badawcze

Opublikowano: 21.09.2022

Narodowe Centrum Nauki organizuje kolejne webinarium szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez NCN. 

KE udostępnia materiały o unijnym prawie antydyskryminacyjnym

Opublikowano: 21.09.2022

Publikacje elektroniczne, seminaria i kurs internetowy „Wprowadzenie do unijnego prawa antydyskryminacyjnego” to niektóre materiały udostępnione przez KE na stronie e-justice.europa.eu

Program Nauka dla Społeczeństwa w 2023 r. – konieczna deklaracja przygotowania wniosku

Opublikowano: 14.09.2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) wznawia nabór wniosków do programu Nauka dla Społeczeństwa. 

Rozpoczęły się prace Komitetu Konsultacyjnego ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych Interreg w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Opublikowano: 14.09.2022

Pierwsze inauguracyjne posiedzenie Komitetu Konsultacyjnego ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych Interreg 2021-2027 (Komitet Konsultacyjny Interreg) odbyło się 5 września 2022 r.

Myślisz o grancie ERC? Zapisz się na warsztaty lub spotkanie informacyjne

Opublikowano: 14.09.2022

Osoby zainteresowane aplikowaniem w konkursach ERC mogą skorzystać w najbliższym czasie z kilku okazji, by przygotować lepszy wniosek. 

Dołącz do prac nad „mapą drogową” w dziedzinie fotoniki dla Europy

Opublikowano: 14.09.2022

Osoby zainteresowane pracami nad nową strategiczną agendą badawczą dla fotoniki w Europie, która będzie podstawą do przyszłych konkursów Horyzontu Europa, mogą włączyć się w proces jej tworzenia uczestnicząc w cyklu warsztatów, planowanych we wrześniu oraz w październiku br.

Wskocz do projektu – mechanizm Hop On

Opublikowano: 14.09.2022

Do 10 listopada 2022 r. można skorzystać z możliwości dołączenia w roli partnera do projektów realizowanych w Horyzoncie Europa. 

PW w raporcie NCBR o efektach wsparcia projektów B+R

Opublikowano: 07.09.2022

NCBR opublikował wyniki badania BRadar+, czyli kompleksowego, cyklicznego badania efektów udzielanego wsparcia. Raport dotyczy doświadczeń instytucji naukowych w aplikowaniu i realizowaniu projektów B+R.

PO WER 2014-2020 – zalecenia w zakresie wprowadzania mechanizmów przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych

Opublikowano: 07.09.2022

Instytucja Zarządzająca dokonała aktualizacji zapisów zaleceń w zakresie wprowadzania mechanizmów przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Harmonogram konkursów na rok 2022 (stan na 06.09.2022)

Opublikowano: 07.09.2022

witrynie SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2022 r.

Przedłużenie naboru w programie dla studentów i początkujących naukowców z Ukrainy

Opublikowano: 06.09.2022

NCN przedłużył do 16 września 2022 r. termin składania wniosków w specjalnym programie stypendialnym dla studentów i naukowców z Ukrainy nieposiadających stopnia doktora.

EURAXESS - granty i stypendia – wrzesień 2022 r.

Opublikowano: 06.09.2022

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (wrzesień 2022 r.).

Gdzie szukać partnerów do konsorcjów?

Opublikowano: 31.08.2022

Zanim podejmiemy decyzję o stworzeniu własnego zespołu albo jeśli chcemy nawiązać współpracę z innymi jednostkami, możemy skorzystać z różnych narzędzi proponowanych przez instytucje finansujące konkursy i dołączyć do konsorcjum.

Wydłużenie terminu składania wniosków w II konkursie „Nowe technologie w zakresie energii”

Opublikowano: 30.08.2022

Termin składania wniosków w ramach II konkursu Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowe technologie w zakresie energii” został przedłużony do 23 września 2022 r.

Działanie PW zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Schematu Wsparcia Ukraińskich Naukowców

Opublikowano: 30.08.2022

Działanie „Photovoltaic Extension for Bidirectional Charging Infrastructure for Electric Vehicles” w ramach projektu MoReSiC, pod kierownictwem prof. Jacka Rąbkowskiego z Wydziału Elektrycznego zostało zakwalifikowane do dofinansowania w I rundzie naboru Schematu Wsparcia Ukraińskich Naukowców (Scheme: Support for Ukrainian Researchers).

Rozważasz grant z Horyzontu Europa? Zapisz się do Akademii Managera

Opublikowano: 29.08.2022

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniach online w ramach Akademii Managera Programu Ramowego Horyzont Europa (HE), organizowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) Programów Badawczych UE w NCBR wspólnie z siecią Horyzontalnych Punktów Kontaktowych.

3 szkolenia online organizowane przez KPK we wrześniu

Opublikowano: 24.08.2022

Krajowy Punkt Kontaktowy we wrześniu organizuje 3 spotkania dla zainteresowanych składaniem wniosków w ramach Horyzontu Europa. 

Drugi nabór wniosków w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 już wkrótce

Opublikowano: 24.08.2022

Na jesieni zostaną ogłoszone kolejne nabory wniosków w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027. 

Sonata Bis i Maestro – nabór w konkursach dla naukowców z doświadczeniem

Opublikowano: 23.08.2022

15 września 2022 r. kończą się nabory w konkursach Maestro 14 i Sonata Bis 12.

Grant ERC – naukowy znak jakości

Opublikowano: 17.08.2022

25  października 2022 r. kończy się nabór w konkursie ERC Starting, a 8 listopada - Synergy

NCBR wprowadza udogodnienia dla beneficjentów POIR

Opublikowano: 17.08.2022

NCBR wprowadza szereg usprawnień dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

Przedłużony nabór wniosków w II konkursie „Nowe technologie w zakresie energii”

Opublikowano: 17.08.2022

NCBR do 26 sierpnia 2022 r. przedłużył nabór wniosków w konkursie, którego celem jest wpieranie neutralności klimatycznej Polski poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne kraju i zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki.

Sukces naukowca z PW w konkursie Waeve-Unisono (NCN)

Opublikowano: 17.08.2022

Zespół pod kierownictwem dr. Kamila Szpojankowskiego z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych we współpracy z partnerami austriackimi będzie realizował projekt pt. Metody boolowskie, wartości oczekiwane, rezolwenty, wolna probabilistyka. Wartość projektu to 416 400 zł.

Kończy się nabór wniosków w konkursie INFOSTRATEG

Opublikowano: 10.08.2022

Do 18 sierpnia 2022 r. można składać wnioski w konkursie INFOSTRATEG. Konkurs ma na celu wsparcie rozwoju polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce.