Aktualności

Nowa edycja na granty wewnętrzne wspierające złożenie wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)

Opublikowano: 17.05.2022

Została ogłoszona nowa edycja konkursu na granty wewnętrzne dla pracowników PW wspierające złożenie wniosku w konkursie ERC. Granty będą finansowane ze środków projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB).

Nowa edycja na granty wewnętrzne wspiera złożenie wniosków w konkursach ERC z datą zakończenia naboru w roku 2022 i 2023.

Webinarium „Brussels Talks - Is the nuclear energy a silver bullet?"

Opublikowano: 17.05.2022

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w webinarium, organizowanym przez  Biuro NCBiR w Brukseli, pt. „Brussels Talks - Is the nuclear energy a silver bullet?”.

Dzień informacyjny ERC Mentoring Initiative

Opublikowano: 17.05.2022

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w dniu informacyjnym dotyczącym inicjatywy Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych „ERC Mentoring Initiative”, organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy.

Warsztaty ERC dla reprezentantów nauk humanistycznych i społecznych

Opublikowano: 17.05.2022

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnych, dwudniowych warsztatach mentoringowych, przygotowujących do aplikowania o granty ERC z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, organizowanych przez Wiedeński Instytut Nauk o Człowieku oraz Polską Akademię Nauk.

Wprowadzenie „Planu równości płci na lata 2022-2024” dla Politechniki Warszawskiej

Opublikowano: 17.05.2022

 W dniu 16 maja 2022 r. prof. Krzysztof Zaremba, Rektor PW, podpisał Zarządzenie nr 34 /2022 w sprawie wprowadzenia „Planu równości płci na lata 2022-2024” dla Politechniki Warszawskiej.

Spotkanie Informacyjne nt. Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT)

Opublikowano: 10.05.2022

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym online na temat Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK).

Misje w programie Horyzont Europa – Dni informacyjne

Opublikowano: 10.05.2022

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w dniach informacyjnych dotyczących misji w programie Horyzont Europa, organizowanych przez Komisje Europejską.

Spotkanie nt. „Konsorcjum projektowe w Horyzoncie Europa”

Opublikowano: 10.05.2022

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu online pt. „Konsorcjum projektowe w Horyzoncie Europa”, organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK).

Spotkanie informacyjne nt. „Możliwości finansowania B+R+I w zakresie technologii cyfrowych z europejskich programów: Cyfrowa Europa oraz Horyzont Europa”

Opublikowano: 10.05.2022

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym online pt. „Możliwości finansowania B+R+I w zakresie technologii cyfrowych z europejskich programów: Cyfrowa Europa oraz Horyzont Europa”, organizowanym przez KPRM, NCBR i KPK.

Harmonogram konkursów na rok 2022 (stan na 10.05.2022)

Opublikowano: 10.05.2022

W witrynie SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2022 r.

EURAXESS - granty i stypendia - maj 2022 r.

Opublikowano: 10.05.2022

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (maj 2022 r.).

Nabór na ekspertów Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA)

Opublikowano: 04.05.2022

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) ogłosiła nabór na ekspertów do oceny wniosków projektowych o dofinansowanie z Funduszu Innowacji, jednego z największych na świecie programów finansowania innowacyjnych technologii niskoemisyjnych.

W szczególności poszukiwani są eksperci w obszarach: transportu, czystej energii i aeronautyki.

Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027: w pierwszym naborze projektów głównych (core) złożono 98 wniosków o dofinansowanie!

Opublikowano: 04.05.2022

Nabór na projekty główne w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 trwał od 8 lutego do 26 kwietnia br. W tym czasie złożono 98 wniosków o dofinansowanie, a 11 z nich złożyli polscy partnerzy wiodący.

ERC Mentoring Initiative – Nowa inicjatywa Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

Opublikowano: 29.04.2022

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w inicjatywie zaproponowanej przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) – ERC Mentoring Initiative (ERC MI).

Wydarzenie „Wiosenny Tydzień z Klastrami w programie Horyzont Europa” (23-30.05.2022)

Opublikowano: 27.04.2022

Zachęcamy Państwa do udziału w wydarzeniu organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, składającym się z sześciu bezpłatnych webinariów. Spotkania online odbędą się w dniach 23-30 maja 2022 r.

Otwarcie naboru wniosków na MSCA Postdoctoral Fellowship

Opublikowano: 26.04.2022

Data otwarcia naboru wniosków na Postdoctoral Fellowship w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie została zmieniona.

Konkursy programu Horyzont Europa dotyczące budownictwa

Opublikowano: 13.04.2022

W ramach klastra 5 „Klimat, energia i transport” Horyzontu Europa otwarte zostaną kolejne konkursy dotyczące budownictwa.

Horyzont Europa - Dzień informacyjny dot. Widening participation and strengthening the European Research Area (ERA)

Opublikowano: 13.04.2022

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w dniu informacyjnym dotyczącym programu "Horyzont Europa" w zakresie poszerzania uczestnictwa i wzmacniania Europejskiej Przestrzeni Badawczej - Widening participation and strengthening the European Research Area, organizowanym przez Komisję Europejską.

Szkolenie „Krok po kroku wniosku projektowego w Horyzoncie Europa – część merytoryczna B”

Opublikowano: 13.04.2022

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu online „ABC przygotowania wniosku projektowego w Horyzoncie Europa – Część merytoryczna B”, organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK).

Szkolenie „Krok po kroku wniosku projektowego w Horyzoncie Europa – część administracyjna A”

Opublikowano: 13.04.2022

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu online „Krok po kroku wniosku projektowego w Horyzoncie Europa – część administracyjna A”, organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK).

Nabór na ekspertów oceniających projekty Interreg Europa Środkowa

Opublikowano: 06.04.2022

Przedłużono rekrutację na ekspertów oceniających projekty, w ramach Programu Interreg Europa, w zakresie: 

  • merytorycznym, 
  • pomocy publicznej,
  • zdolności finansowej prywatnych wnioskodawców wiodących.

Harmonogram konkursów na rok 2022 (stan na 5.04.2022)

Opublikowano: 05.04.2022

W witrynie SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2022 r.

EURAXESS - granty i stypendia - kwiecień 2022 r.

Opublikowano: 04.04.2022

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (kwiecień 2022 r.).

Mazowsze gotowe do negocjacji programu regionalnego na lata 2021-2027

Opublikowano: 29.03.2022

Władze Mazowsza przekazały do Komisji Europejskiej projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Obszar mazowiecki regionalny może liczyć na ponad 1,5 mld euro, a lepiej rozwinięty obszar warszawski stołeczny na – 500 mln euro.

Polscy partnerzy zgłosili 33 pomysły na projekty w ramach pierwszego naboru Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Opublikowano: 29.03.2022

Podczas bieżącego naboru złożono do Wspólnego Sekretariatu/Instytucji Zarządzającej Programem:

  • projekty główne: 144 opisów koncepcji (PIF), w tym 18 przez polskich partnerów,
  • projekty małe: 66 opisów koncepcji (PIF), w tym 15 przez polskich partnerów.