Aktualności

Dzień informacyjny Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) w Polsce

Opublikowano: 01.12.2021

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w dniu informacyjnym dotyczącym grantów ERC, organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Europejską Radę ds. Badań Naukowych.

Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin NCN w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce

Opublikowano: 30.11.2021

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła nabór kandydatów na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

Ogłoszono wyniki konkursów OPUS 21 i PRELUDIUM 20

Opublikowano: 30.11.2021

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki kolejnych edycji najpopularniejszych konkursów na projekty badawcze. W sumie w obu konkursach w tej edycji złożono 4531 wniosków. Spośród nich wsparcie finansowe w łącznej wysokości 636 mln zł przyznano 912 projektom.

Składanie wniosków w konkursach Narodowego Centrum Nauki: OPUS 22, SONATA 17, PRELUDIUM BIS 3, POLONEZ BIS 1

Opublikowano: 29.11.2021

Uprzejmie przypominamy, że wnioski w konkursach OPUS 22, SONATA 17, PRELUDIUM BIS 3, POLONEZ BIS 1 należy składać w Dziale Projektów Krajowych COP w terminie do 6 grudnia br.

Stypendium doktoranckie – zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r.

Opublikowano: 29.11.2021

Uprzejmie informujemy, że w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. wprowadzono zmianę polegającą na dodaniu postanowień w art. 209 ust. 1a:

Wyniki konkursu MINIATURA 5

Opublikowano: 24.11.2021

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło wyniki konkursu MINIATURA 5 dla naukowców z całej Polski.

Upublicznienie modułu Projekty w Bazie Wiedzy PW

Opublikowano: 17.11.2021

Dnia 17 listopada 2021 r. pracownikom PW, zalogowanym do Bazy Wiedzy PW, zostały udostępnione dane o projektach realizowanych na PW. Dane te posłużą do upowszechniania dorobku naukowego pracowników PW, a także do celów analitycznych.

Konferencja NCBR: Horyzont Innowacji

Opublikowano: 16.11.2021

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji „Horyzont Innowacji”, organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

COP PW zaprasza na warsztaty w ramach szkolenia "Przyszła perspektywa UE 2021-2027 szansą na rozwój uczelni"

Opublikowano: 16.11.2021

Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów.
Termin: 9 grudnia 2021 r., godz. 12:00–14:30.
Miejsce: online (platforma MS Teams)

Szkolenie dotyczące części merytorycznej wniosku projektowego w Horyzoncie Europa

Opublikowano: 10.11.2021

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu online „Krok po kroku wniosku projektowego w Horyzoncie Europa – Część merytoryczna B”, organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy.

Szkolenie dotyczące części administracyjnej wniosku projektowego w Horyzoncie Europa

Opublikowano: 10.11.2021

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu online „Krok po kroku wniosku projektowego w Horyzoncie Europa – Część administracyjna A”, organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy.

Projekt ORIENT-NM - Listopadowe warsztaty na temat materiałów jądrowych

Opublikowano: 10.11.2021

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w warsztatach z dziedziny materiałów jądrowych, organizowanych w ramach projektu ORIENT-NM dofinansowanego z programu Euratom.

EURAXESS - granty i stypendia - listopad 2021 r.

Opublikowano: 08.11.2021

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (listopad 2021 r.).

Warsztaty z Yellow Research o grantach ERC

Opublikowano: 05.11.2021

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach online dotyczących grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), organizowanych przez Polską Akademię Nauk i prowadzonych przez firmę Yellow Research.

Komunikat w sprawie raportów rocznych za rok 2020 oraz raportów końcowych dla projektów realizowanych w konkursach OPUS 17, PRELUDIUM 17, MAESTRO 11 i SONATA BIS 9 i późniejszych

Opublikowano: 03.11.2021

Zgodnie z informacją NCN, formularz raportu rocznego za rok 2020 dla projektów realizowanych w konkursach OPUS 17, PRELUDIUM 17, MAESTRO 11 i SONATA BIS 9 będzie udostępniony w systemie OSF łącznie z formularzem raportu za rok 2021 (w formie jednego skumulowanego formularza raportu).

Harmonogram konkursów na rok 2021 (stan na 2.11.2021)

Opublikowano: 02.11.2021

W witrynie SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2021 r.

Szkolenie dotyczące części budżetowej wniosku projektowego w Horyzoncie Europa

Opublikowano: 28.10.2021

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu online „Co warto wiedzieć tworząc część budżetową wniosku projektowego”, organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy.

Wyniki konkursu Miniatura 5 na pojedyncze działania naukowe

Opublikowano: 26.10.2021

Narodowe Centrum Nauki opublikowało listę rankingową działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 5 na pojedyncze działania naukowe.

Webinarium na temat Europejskiego Innowacyjnego Partnerstwa na rzecz surowców

Opublikowano: 26.10.2021

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w webinarium online pt. „EIT Raw Materials Europejskie Innowacyjne Partnerstwo na rzecz surowców szansą dla wszystkich”, organizowanym przez Biuro NCBR w Brukseli.

Konkurs Ministerstwa Edukacji i Nauki pt.:”Nauka dla Społeczeństwa”

Opublikowano: 25.10.2021

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 06 września br. w sprawie składania wniosków w ramach konkursu, ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pt.:”Nauka dla Społeczeństwa”, uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Prorektora ds. Nauki prof. dr hab. inż. Mariusza Malinowskiego została ustalona lista czterech wniosków w tym roku oraz czterech wniosków w roku przyszłym, które zostaną zgłoszone z Politechniki Warszawskiej w ramach w/w konkursu.

Szkolenie dotyczące programu Horyzont Europa i aktualnych konkursów

Opublikowano: 25.10.2021

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu online pt. „Nowy program – nowe możliwości. Aktualne zestawienie konkursów w programie Horyzont Europa”, organizowanym przez Regionalny Punkt Kontaktowy Lublin.

Szkolenie Zdobądź grant ERC i zrealizuj swoje marzenia badawcze

Opublikowano: 25.10.2021

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu online pt. „Zdobądź grant ERC i zrealizuj swoje marzenia badawcze”, organizowanym przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej przy Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska.

Sesja pytań i odpowiedzi dot. MSCA Doctoral Networks

Opublikowano: 25.10.2021

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w sesji pytań i odpowiedzi dot. konkursu MSCA Doctoral Networks, organizowanej  przez Krajowy Punkt Kontaktowy.

Dzień Informacyjny Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT)

Opublikowano: 25.10.2021

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w „Dniu Informacyjnym EIT”, organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK).

Szkolenie Pierwsze kroki w Horyzoncie Europa – a może by tak zostać ekspertem oceniającym wnioski w programie ramowym?

Opublikowano: 25.10.2021

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu online “Pierwsze kroki w Horyzoncie Europa –  a może by tak zostać ekspertem oceniającym wnioski w programie ramowym?”, organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy.