809,3 mln EUR dofinansowania dla Polski

Polska otrzyma 809,3 mln EUR dofinansowania na podstawie porozumienia pomiędzy Norwegią, Islandią, Liechtensteinem i Unią Europejską. Podpisane 3 maja porozumienie przewiduje wdrożenie drugiej edycji Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego i będzie obowiązywać w okresie od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Beneficjentami funduszy EOG i funduszy norweskich będzie 15 krajów członkowskich UE Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Łącznie otrzymają one 2,8 mld EUR (1,5 mld EUR z funduszy EOG i 1,3 mld EUR z funduszy norweskich). Polska jest największym beneficjentem i otrzyma 397,8 EUR z funduszy EOG oraz 411,5 EUR z funduszy norweskich.

W nowej edycji wspierane będą przede wszystkim inicjatywy w dziedzinie innowacji, badań i edukacji. Ponadto wsparcie uzyskają projektu w obszarach takich, jak: bezpieczeństwo energetyczne, zmiany klimatyczne i zwiększona współpraca pomiędzy Polską a krajami-darczyńcami w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

Więcej informacji znajduje się na stronie Biura Mechanizmów Finansowych.