Osoby do kontaktu:

mgr Marta Siewiera

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 99

„Akredytacje zagraniczne” w ramach działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego – wydłużenie terminu naboru wniosków

MNiSW poinformowało, że termin realizacji projektu „Akredytacje zagraniczne” został przedłużony do 31 grudnia 2021 r. i w dalszym ciągu prowadzony jest ciągły nabór wniosków uczelni publicznych i niepublicznych o dofinansowanie kosztów procedur uzyskiwania kwalifikowalnych zagranicznych akredytacji i certyfikatów jakości, których wykaz znajduje się w „Katalogu kwalifikowalnych zagranicznych akredytacji i certyfikatów jakości”.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MNiSW.