Osoby do kontaktu:

mgr inż. Magdalena Mielniczuk

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 98

mgr Elżbieta Śmietanka

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 59 26

Aktualizacja Konkursu 5/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka „Technologie kosmiczne”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wydłużyło termin naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie Szybka ścieżka „Technologie kosmiczne” do 29 listopada 2019 r.

W zaktualizowanym regulaminie konkursu w § 2 ust. 4 dodano także przypis informujący, że zakres tematyczny konkursu został opracowany na podstawie dokumentu Mapa rozwoju rynków i technologii dla sektora kosmicznego w Polsce. Opracowanie to jest rezultatem procesu przedsiębiorczego odkrywania prowadzonego z udziałem przedsiębiorców, środowisk naukowych i organizacji społecznych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR.